Česká republika

Diskuse o uranových dolech na Vysočině

Kdy
14. dubna 2016

v 17 hodin, Komenského 10

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat na doprovodný program k výstavě Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude, která v galerii probíhá až do 29. 5. 2016.

Diskuse o uranových dolech na Vysočině

Jaká je aktuální situace podmínek otevření dalšího uranového dolu? Jaké jsou dopady těžby na krajinu? A jakou roli může hrát občanský aktivismus?
Hosté: Lucie Drahošová Stránská (spolek Naše budoucnost bez uranu), Edvard Sequens (sdružení Calla), Aleš Bořil (starosta obce Brzkov)

Zároveň bude probíhat audiovizuální dílna pro děti s Matějem Kolářem.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, 586 01 Jihlava
tel. 567 301 681
www.ogv.cz