Česká republika

Jiří Wolf - Procházka barokním Duchcovem

Autor
Michal Kindernay

Procházka po barokních památkách Duchcova s historikem Jiřím Wolfem, pracovníkem Duchcovského muzea, které vzniklo v roce 1896. Jedním z hlavních důvodů vzniku muzea byla snaha místních Němců, mj. Franze Xavera Reidla (1845-1921), dokázat kontinuitu a starobylost německého osídlení Duchcova, kam od poslední čtvrtiny 19. století proudilo ve stále hojnějším množství české obyvatelstvo, hledající práci v početných okolních šachtách.