Česká republika

Návštěva dolů Třída ČSA a Tušimice / Visit of coal mines Třída ČSA and Tušimice

Autor
Michal Kindernay