Česká republika

Peter Cusack: Lignitová mračna (zvukový workshop)

Autor
Michal Kindernay

Dvoudenní workshop je zaměřen na krajinu poznamenanou těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom mohli následně porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti.