Česká republika

Session II. - Symposium Frontiers of Solitude

Autor
Michal Kindernay

0:00 Stanislav Komárek (CZ) - Mít zemi, mít zahradu / Having a Land, Having a Garden

30:10 Martin Říha (CZ) - Podkrušnohorská krajina a schopnost přírody i člověka se adaptovat / The Limits of the Adaptation-The Men and Ore Mountains Landscape

58:00 Ivo Přikryl (CZ) - Vodní režim post-těžební krajiny, ideál a realita / Hydrological System of Landscape after Mining - Ideal and Reality

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Frontiers of Solitude Symposium

The international symposium Frontiers of Solitude, organized as part of the eponymous art project site will offer a comparison of the opinions, experiences, and points of view of artists, curators, and invited guests on the theme of transitions in the landscape in which we currrently live and of which we are a part. …

Thalassa! Thalassa! Ladislav Šaloun, Praha

Thalassa! Thalassa! Ladislav Šaloun, Praha

Symposium Program

Program and abstracts Location: French Institut Prague, Štěpánská 35 Praha 1 …