Česká republika

Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 (DEAI/Setkání) je multifunkční prostor v centru Prahy s více než desetiletou tradicí. Dramaturgie je zaměřena na oblast českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby nebo nových médií. Důležitým aspektem jsou umělecké residence; v programu nechybí přednášky, tematické pořady a tvůrčí dílny. Projekt se zaměřuje hlavně na mladší a střední generaci, ale i na děti. Dramaturgie výstav a programu sleduje uměleckou kvalitu a současně je výzvou pro experimenty s dosud nezavedenými uměleckými formami a kontexty. Program je podpořen grantem Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a dalšími subjekty.

Školská 28 Gallery
Školská 28 110 00 Prague 1
tel. +420 222 966 974
skolska28@skolska28.cz

Frontiers of Solitude
info@frontiers-of-solitude.org

ředitelka galerie
Dana Recmanová, +420 731 150 179
dana@skolska28.cz

hlavní koordinátor projektu
Dagmar Šubrtová +420 723 436 528
dasas@email.cz

obsah a asistence
Miloš Vojtěchovský, +420 608571881
milos@skolska28.cz
skype: zvukac lada, milos adalbert

dokumentace, kurátorská asistence, design
Michal Kindernay, +420 724670759
michal@skolska28.cz

webmaster a redaktor webu
Lloyd Dunn
ll@detritus.net

ekonom projektu
Martin Synkule
martin.synkule@eracr.cz

zástupce Deai/setkání
(provozovatel Galerie Školská 28)

Jaroslav Stanko
jarda@roxy.cz

An opening at Školská 28 Gallery

An opening at Školská 28 Gallery

Interiér Galerie Školská 28, foto: Jan Bartoš

Interiér Galerie Školská 28, foto: Jan Bartoš

Hardware Hacking Workshop with Nic Collins, 2009

Hardware Hacking Workshop with Nic Collins, 2009