Czech Republic

JIří Zemánek

Jiří Zemánek je historik umění a kurátor, publicista, kulturní aktivista a poutník. V letech 1972-1977 vystudoval dějiny umění a etnografii na Masarykově univerzitě v Brně. V 70. a 80. letech působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích, v letech 1991-2000 pracoval ve sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze. V letech 1999 - 2001 se ideově podílel na projektu E-AREA Federica Díaze a na programech tzv. E-fóra jako samostatné součásti Fora 2000, tehdy pořádaného bývalým prezidentem Václavem Havlem. Od roku 2000 je svobodným kurátorem a zabývá se českým moderním a současným uměním, zejména sochařstvím, akčním a zemním uměním a uměním nových médií. Uspořádal například výstavy "Divočina - příroda, duše, jazyk", "Ejhle světlo", "Od země přes kopec do nebe.

V posledních pěti letech se jako publicista soustředěně věnuje otázce evoluce nové kultury a vzniku nového integrálního paradigmatu. Založil sdružení Pilgrim a společně s dalšími přáteli českou sekci Budapešťského klubu Ervína László, jejímž je předsedou. Texty na téma evoluce vědomí a nové integrální kultury publikoval zejména ve čtvrtletníku Revue Prostor. Jako editor vydal antologii textů "Geomancie a integrální kultura" a knihy Davida Abrama "Procitnutí do živé země" a "Kouzlo smyslů". Jiří Zemánek jako publicista, překladatel a kulturní aktivista úzce spolupracuje s německým sdružením a časopisem OYA, s časopisy revue Prostor a Sedmá generace, s nakladatelstvím DharmaGaia, s českou sekcí evropského sdružení Eurosolar pro podporu obnovitelných zdrojů energie, s mezinárodním sdružením The Alliance for Wildethics amerického filosofa a ekologa Davida Abrama, s Creative Gate, Divadlem Kampa a Collegiem Lucis. V rámci sdružení Pilgrim navrhl poutnickou cestu Josefa Váchala národními parky Šumava a Bavorský les a poutnickou cestu Karla Hynka Máchy z Prahy na Sněžku. Každoročně pořádá putování na četná posvátná místa české krajiny (Bezděz, Plešivec, Sv. Jan pod Skalou, Bacín, Růžák, Luž ad.). Pracuje jako editor a překladatel na knize "Revoluce vědomí "(rozhovor mezi E. László, S. Grofem a P. Russellem) o globální proměně vědomí a formování nové kultury. Kniha vyjde do konce roku 2013 v nakladatelství Capre Momentum.

Related content

Krajina v pozoru / The Landscape in Focus

Mezinárodní mezioborová konference Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, aula č. 537 (4. patro) změna programu vyhrazena …