Česká republika

Edvard Sequens

Edvard Sequens dlouhodobě a důsledně hájí obnovitelné zdroje energie jako součást chytré, moderní, udržitelné, nefosilní, bezpečné a demokratické energetiky. Představuje a přibližuje obnovitelné zdroje veřejnosti – vytvořil mj. unikátní Atlas obnovitelných zdrojů. Podílí se na přípravě a prosazování potřebné legislativy – kromě podílu na zákonu o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se snažil i o vznik zákona o teple z obnovitelných zdrojů a příslušnou kapitolu zpracoval i pro koncept publikovaný neziskovými organizacemi – pro Chytrou energii.

S organizací Calla, které je předsedou, se pokusil vybudovat nevládní větrnou elektrárnu, propaguje a popularizuje koncept energeticky soběstačných obcí. Poctivě a pečlivě pracuje s médii, přičemž je potřeba si uvědomit, jak nelehkou pozici mají obnovitelné zdroje a ochrana klimatu v české veřejné debatě. Spoluzakládal českou Klimatickou koalici nevládních organizací a pro české domácnosti na webu zpřístupnil kalkulačku jejich uhlíkové stopy. Vede též server s nezávislými informacemi o problematice jaderné energetiky.

Edvard Sequens si udržel čistý štít i v nerovném prostředí Pačesovy komise, kde nakonec jako jediný, navíc nevládní expert, hájil obnovitelné zdroje a poukazoval na nevhodnost a rizika budování megalomanských a centralizovaných jaderných zdrojů. Dlouhodobě podporuje místní společenství v obcích, kam míří pokusy umístit hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Související obsah
Podzemí, (ilustrační foto)

Podzemí, (ilustrační foto)

Druhé zastavení na pomezích samot v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Komenského 10, Jihlava Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay …