Česká republika

Druhé zastavení na pomezích samot v Jihlavě

Kdy
31. Březen 2016 - 29. května 2016

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, Jihlava

Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay

Výstava Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude vychází ze společného několikaměsíčního experimentu dvaceti umělců a kurátorů z Islandu, Norska, České republiky a Velké Británie. Vystavené práce vzniky v rámci dosud probíhajícího projektu a byly inspirovány zkušenostmi a informacemi získanými z krátkých výzkumných cest do Finnmarky v arktickém Norsku, do uhelné pánve v severních Čechách a po vybraných oblastech Islandu. Projekt se takto proměnil v umělecko-výzvědnou sondu do topografie tří geograficky, geologicky, klimaticky, kulturně i sociálně poměrně vzdálených koutů Evropy. Výstava poskytuje možnost hledat nečekané souvislosti, nalézat rozdíly nebo protiklady.

Vystavující pracují v širokém rozptylu metod, médií, postojů, vnímání a strategií. Některé práce odkazují k poměrně odtažitým, metaforickým rezonancím a odkazují k vzdáleným horizontům. Jiné jsou naopak velmi spontánním, osobním komentářem k okamžiku, ke konkrétní situaci v krajině. Výstava je rozdělena na tři geograficky definované prostory a tematická provázanost celku by měla posloužit jako společný jmenovatel a organické pojítko.

Koncept i jednotlivé práce výstavy vycházejí ze zabývání se třemi krajinnými geotypy a biotypy evropského kontinentu. Dohromady tvoří snad trochu nesourodou mozaiku jednotlivých míst, zákoutí, sítí pěšin, systémů odpadních vod, čistých i mrtvých potoků, odkališť i jezer, příběhů osad, vesnic i lidí. Zobrazují konsekvence logiky i ekonomiky tržního hospodářství, mocné technologie zkonstruované a naprogramované k neustálému zrychlování, k cyklení a řetězení algoritmů penetrace, transformace a perforace hlubokých i povrchových vrstev živé krajiny a odcizení člověka od ní. Nakonec ale nejde o prospektorskou práci: záseky, proluky, propadliny, šrámy, jizvy, vepsané do detailů i do velkých krajinných celků, lze docela snadno vnímat okolo sebe. Vidět na vlastní oči, slyšet na vlastní uši. Během přípravy jsme zaznamenali několik událostí, ovlivňujících sociálně-politický obrys v lokálním i globálním významu.

Island

Autoři programu expedice na Island se zaměřili na environmentální důsledky gigantické stavby vodní údolní přehrady Kárahnjúkar. Ta vznikla, aby „živila“ tavírnu hliníku, postavenou před několika lety nadnárodní korporací Alcoa. Na konci roku prosákla do médií zpráva o vyjednávání mezi islandskou a britskou vládou o finančním a energetickém propojení ostrovů. Levná energie z centrální vysočiny Islandu by mohla být přeměněna na elektrickou energii a kabelem dopravena k pobřeží západního Skotska. Geo a hydro-energie, které má Island „nadbytek“, by měla posílit nebo dokonce nahradit energetiku Spojeného Království a přinést Islandu trvalý přísun financí. Zároveň by ale hluboce zasáhla do doposud relativně netknuté divočiny islandského vnitrozemí. K otázkám ambivalence „levné energie“ se videodokumentací poeticko-subverzivní intervence vyslovuje krajinná architektka a umělkyně Julie Martin, v obecnější rovině pak ve videoinstalaci Pavel Mrkus. Ivar Smedstad detailně mapuje překvapivou podobnost mikromorfologie povrchu omšelého mramorového náhrobku na vesnickém hřbitově s makroměřítkem opuštěné islandské krajiny a Finnur Arnar Arnarson se ve videu a textu pokouší vyrovnat s naším ambivalentním postojem k přírodě a k vlastní pohodlnosti.

Norsko

Finnmarka se nazývá severní pomezí Norska, Švédska, Finska a Ruska. Zde se nachází obří industriální komplex Nikel, dnes patrně nejzamořenější místo severovýchodní Evropy. Účastníci norské expedice se ve Finnmarce seznámili s fakty o místní těžbě rudy, o ilegálním i legálním ukládání toxických odpadů na dna fjordů. Také se však dozvěděli o situaci Samiů - původních obyvatel tohoto území. Jejich způsob života závisel po tisíciletí na pastevectví. Industrializace, která přišla s norskými těžařskými společnostmi, sice poskytla luxus lukrativního zaměstnání, ale v důsledku nenávratně zničila jejich původní kulturu. Ta je založena na intuitivní sounáležitosti a respektu k přírodě, s níž byl svět Samiů úzce svázán, a kterou těžba na severu také nenávratně proměnila.
Elvar Már Kjartansson reagoval na střet kulturních a sociálních vzorců videem s jednoduchým fyzikálním experimentem, dokazujícím, jak se mohou lišit metody a technologie jimiž pojednáváme kmen břízy severní a vlastně i okolní svět. Poetický videofilm Iselin Linstad Hauge s mořskými krajinami a ostrovem obdobným způsobem reflektuje pocit nesouměřitelnosti a konfliktu obou světů. Alena Kotzmannová prožitek setkání s krajinou severního Norska zachytila v souboru fotografií a videa s příznačným názvem Na Zemi vzhůru nohama.

Česká republika

Během výpravy do Mostecké uhelné pánve probíhalo intenzivní jednání vlády o tom, zda lze po dvaceti letech na velkolomech Bílina a Československá armáda prolomit ekologické limity těžby. Hranice velkolomů byly stanoveny jako výsledek jednání občanských iniciativ a s intervencí Ministerstva životního prostředí ČSR v roce 1992. Smyslem bylo bránit obyvatele i relikty devastované krušnohorské přírody před nepříznivými následky těžby. Na konci října 2015 vláda vydala prohlášení, že těžební limity na dole Bílina budou prolomeny. Cena hnědého uhlí klesá, ale vyuhlení bude pokračovat další desetiletí. Extenzivní průmyslový model hospodaření se zemí – které vedle militarizace a globalizace patří ke klíčovým symptomům 20. století – proměnilo Podkrušnohoří, přilehlé oblasti jižního Polska a Saska během 80. let v tzv. Černý trojúhelník.

Komentář ke krajině, obětované Severočeské energetické, natočený v pustinách dolů a v okolí odbagrovaných vesnic naleznete v obrazech surreálně komických performancí Vladimíra Turnera, nebo ve videu Martina Zeta. Jinou strategii našel ve zvukové instalaci, odkazující na mechanismy těžby Robert Vlasák. Můžete se také zapojit do dialogu s Thorunn Eymundardóttir, která si hraje s melancholickými vzpomínkami v sérii pohlednic fotografií míst, kde stávala před dvaceti lety vesnice Libkovice. Jako hosté jsou zastoupeni Ibra Ibrahimovič se svou sérií dokumentárních fotografií z bourání obce Libkovice v letech 1992 – 1994, Peter Cusack s pěti zvukovými portréty krajiny z okolí Mostu a Pavel Sterec s osobním dokumentem o městském museu v Ostravě.

Výstavní katalog obsahuje vysvětlující texty a dokumentaci k vystaveným dílům, historické exkurze do problematiky některých oblastí a eseje k obecnějším otázkám.

Miloš Vojtěchovský, Dagmar Šubrtová, Michal Kindernay

Doprovodný Program

14. 4. 17:00 Diskuse o uranových dolech na Vysočině. Jaká je aktuální situace podmínek otevření dalšího uranového dolu? Bude povoleno nové úložiště jaderného odpadu dováženého z celé Evropy? Hosté: Lucie Drahošová Stránská (spolek Naše budoucnost bez uranu), Edvard Sequens (sdružení Calla), Aleš Bořil (starosta obce Brzkov), Ve stejný den proběhne také dílna pro děti s Matějem Kolářem

16. 4. Exkurze do běžně nepřístupných oblastí jihlavského podzemí – nutná rezervace (dolanova@ogv.cz).

27. 5. 19:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory

Kontakt na kurátorku: Dagmar Šubrtová (dasas@email.cz, info@frontiers-of-solitude.org)
Kontakt OGV: Lenka Dolanová (dolanova@ogv.cz)

Související obsah

Fotografie z výstavy: Frontiers of Solitude v Praze

Fotograf: Tomáš Hrůza Prague, 5.2 - 4.3, 2016 Galerie Školská 28 Fotograf Gallery Galerie Ex Post …

Peter Cusack

Peter Cusack je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žijící střídavě v Londýně a Berlíně. Zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. …

Martin Zet

Martin Zet je výtvarný umělec a performer. Působil jak vedoucí ateliéru videa na Favu VUT v Brně. Je autorem řady instalcí, sochařských realizací, videí, fotografií, kreseb, performancí, autorských knih a akcí. …

view in the Installation Ex Post gallery, photo: Tomáš Hrůza

view in the Installation Ex Post gallery, photo: Tomáš Hrůza

Julia Martin

Julia Martin je vizuální umělkyně a architektka, žije a pracuje v Berlíně (Německo) a v Seyðisfjörðuru (Island). Je autorkou expedice po Islandu. …

Finnur Arnar Arnarson, Untitled. Photograph, 2015.

Finnur Arnar Arnarson, Untitled. Photograph, 2015.

Finnur Arnar Arnason

(narozen 1965) hledá inspiraci v důvěrně známé skutečnosti. Jeho práce se vyvíjela od děl poměrně realistické povahy v podobě instalací, fotografií a textů k videu. Představuje snový, otevřený pohled na islandskou vnější i vnitřní přírodu, občas s autobiografickým podtextem. …

The Sky above Libkovice, 2015

The Sky above Libkovice, 2015

Þórunn Eymundardóttir

Práce vizuální umělkyně a kurátorky Þórunn Eymundardóttir obvykle směřují k vytvoření prostoru nebo událostí, vztahujícím se ke konceptu hnutí Situationismus International. Často spolupracuje na událostech a akcích s jinými umělci a jednotlivá díla vytvářejí dojem vzájemné rezonance. Proces a prostor jsou v její práci životně důležitými prvky . …

Gunhild Enger

Gunhild Enger (narozena 1980) je filmařka a vizuální umělkyně. Absolvovala edinburskou College of Art a School of Film Directing v Gothenburgu. Za film Bargain byla nominována na cenu BAFTA a její filmy byly promítány na filmových festivalech po celém světě. Její příběhy se vyznačují smyslem pro humor a pro temnější stránku všedního života. …

Marble Warble,  2016, 4:21, col, stereo. videostill

Marble Warble, 2016, 4:21, col, stereo. videostill

Ivar Smedstad

Ivar Smedstad působí v oboru videoartu a elektronických médií od začátku 80.let. Zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních uměleckých výstav, projekcí a festivalů. V současné době vede centrum pro mediální umění Atelier Nord v Oslu. …

Vladimír Turner

Vladimír Turner (1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval obor audiovizuální studia na pražské FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže v Buenos Aires, Valencii, Brisbane, Toulouse, Rotterdamu a Austrálii. Ve své tvorbě se pohybuje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a sociálním a politickým aktivismem. Tyto obory spojuje v celek, který nazývá aktivním občanským životem. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. …

The Sydvaranger mine, Finnmark, photo: Iselin Lindstad

The Sydvaranger mine, Finnmark, photo: Iselin Lindstad

Iselin Linstad Hauge

Iselin Linstad Hauge (narozena 1981 v Norsku) je video umělkyně a filmařka, žijící a pracující v Oslu. Linstad Hauge absolvovala The European Film College v Dánsku a National Academy of Arts v Oslu. Několikrát vystavovala a účastnila se festivalů Moscow International Film Festival, Oslo Screen Festival, Filmens Hus N, Hors Pistes 2012 Paris v Centre Pompidou, Parabola Artfilm Festival SE a Holodeck N. Od roku 2009 působí také jako spolu-vydavatelka uměleckého časopisu Spesial Nord. …

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry  2015, foto: archiv autora

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry 2015, foto: archiv autora

Robert Vlasák

Robert Vlasák je výtvarník a sochař, zajímá se o koncepty jako například rovnováha, procesy vizualizace a sonifikace, stejně jako o mechanické a optické vlastnosti fyzických předmětů. …

instalace Fotograf Gallery, photo: Tomáš Hrůza,

instalace Fotograf Gallery, photo: Tomáš Hrůza,

Pavel Mrkus

PAVEL MRKUS je český umělec, pracuje s videem a zvukem. Vystudoval v letech pražskou VŠUP a absolvoval stáž na Polytechnic University, Stoke on Trent v Anglii a studoval na Evangelické teologické fakultě v Praze. Je držitelem ocenění Honorable Mention (Vessels, Koganezaki, Japonsko, 2003), Silver prize (Japan Contemporary Glass Art, Glass Museum, Notijma, Japonsko, 2002). Vyučoval v Japonsku a USA, společně s Danielem Hanzlíkem založili ateliér Time-based media na UJEP v Ústí nad Labem, kde od roku 2015 pracuje jako děkan. …

Dva domy

Dva domy

Pavel Sterec

Sterec své umění většinou dlouhodobě promýšlí. Rozličnými způsoby spojuje performanci, objekt, instalaci, fotografii i další média. Jeho zájem krouží okolo problematiky výzkumu, vědy, muzeí a archívů, sociálních struktur nebo závislostí na hmotných nebo symbolických kapitálech. Pavel Sterec se dnes řadí k vlně umělců, kteří se vyjadřují skrze sociální prostředí a jeho významotvorný a metaforický potenciál. Jak sám prohlašuje v textu své diplomové práce: „experimentuji v malém se sociálním inženýrstvím jako uměleckým postupem“., která je záměrně vystavena kolizi s náhodností a iracionálnem. …

Ibra Ibrahimovič

Dokumentární fotograf, narozen 1967 v Mostě. Žije střídavě v Meziboří u Litvínova a v Praze. Do roku 1990 fotografoval amatérsky a pracoval jako technolog a kontrolor ve strojních dílnách Chemopetrolu Litvínov. Od roku 1991 působí jako fotograf na volné noze. Na počátku své kariéry se specializoval na černobílou dokumentární fotografii, později rozvíjel ostatní fotografické odbory a začal fotografovat i digitálně. …

Elvar Már Kjartansson, Crushing Birch, videostill

Elvar Már Kjartansson, Crushing Birch, videostill

Elvar Már Kjartansson

Elvar Már Kjartansson a.k.a. Auxpan je islandský hudebník, zvukový a audiovizuální umělec. Účastnil se řady festivalů a výstav na Islandu i v zahraničí. Žije v Reykjavíku a Seyðisfjörðuru. …

Greg Pope: Iceland, 2015

Greg Pope: Iceland, 2015

Greg Pope

Greg Pope je britský mediální umělec a filmař, v současné době žijící v Norsku. Potom co působil v punkových a rockových kapelách a zabýval se absurdistickými performancemi, Pope založil v Brightonu filmový kolektiv Situation Cinema (1986) a následně skupinu Loophole Cinema (1989). …

Edvard Sequens

Edvard Sequens dlouhodobě a důsledně hájí obnovitelné zdroje energie jako součást chytré, moderní, udržitelné, nefosilní, bezpečné a demokratické energetiky. Představuje a přibližuje obnovitelné zdroje veřejnosti – vytvořil mj. unikátní Atlas obnovitelných zdrojů. Podílí se na přípravě a prosazování potřebné legislativy – kromě podílu na zákonu o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se snažil i o vznik zákona o teple z obnovitelných zdrojů a příslušnou kapitolu zpracoval i pro koncept publikovaný neziskovými organizacemi – pro Chytrou energii. …

Podzemí, (ilustrační foto)

Podzemí, (ilustrační foto)

JIhlava, info room

JIhlava, info room

Galerie OGV

Galerie OGV

Ibra Ibrahimovič

Ibra Ibrahimovič