Norsko

Ivar Smedstad

Marble Warble, 2016, 4:21, col, stereo.

Marble Warble je audiovizuální nahrávka pořízená jediným záběrem kamery na náhrobek Marie Georgsson (narozené ve Wathne 1.3.1885, zemřela 28.12.1912) z seyðisfjörðurdského hřitova na Islandu. Zachycuje detail povrchu mramorového náhrobku, porostlého mechem, připomínající (okolní) ledovcovou krajinu.

Ivar Smedstad (narozen 1961 v Oslu) studoval výtvarné umění na San Francisco Art Institut, kde v roce 1988 získal diplom v oboru performance/video. Poté se v Electronic Arts Intermix v New Yorku ve funkci technického ředitele věnoval distribuci a restaurování videoartu. V roce 1992 získal stipendium od KHM (Akademie mediálních umění) v Kolíně nad Rýnem, kde absolvoval rezidenční pobyt a působil jako lektor mediálního umění. Od roku 2000 byl docentem na Katedře intermediální tvorby a ředitelem na Akademii výtvarných umění v Trondheimu. V současné době řídí Atelier Nord v Oslu. Ivar Smedstad pracuje v oboru videoartu a elektronických médií od roku 1980 a zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních uměleckých výstav, projekcí a festivalů.

Související obsah
Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord

Atelier Nord působí v oblasti nových médií, zejména na poli technologicky náročného typu umění experimentální povahy, a to jak v oblasti produkce, tak i distribuce a prezentace. Atelier Nord poskytuje infrastrukturu a podporu pro tvorbu i distribuci novomediálních uměleckých děl a napomáhá šíření těchto uměleckých forem. …

Island: photo: Pavel Mrkus, August 2015

Island: photo: Pavel Mrkus, August 2015

Práce v terénu a ekologie

Expedice napříč Islandem provede účastníky po různých místech jižního, východnho a severního Islandu, kde lze pozorovat doposud nevyužité zdroje obnovitelné energie - vodu, páru a vítr. Účastnící se také seznámí s environmentálními dopady vodních a geotermálních elektráren a jejich vlivů na krajinu a na místní mikro-ekonomiku. Navštíví například Kárahnjúkar - přehradu s největší umělou hrází v Evropě a nedalekou továrnu na zpracování hliníku, pro kterou byla přehrada postavena a která ovlivnila říční systémy. …

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

Sydvabrudd Ore Mine, photo: archive FOS

Sydvabrudd Ore Mine, photo: archive FOS

Důl v Sydvarangeru

Velké zásoby železné rudy byly v Sydvarangeru objeveny už v roce 1886. Ale až počátkem 20 století bylo technicky schůdné zde zahájit těžební práce. Aktivity byly zahájeny v roce 1910, brzy však musely být pozastaveny v důsledku vypuknutí První světové války. Na konci Druhé světové války byla většina zařízení a vybavení zničena během ústupu německé armády. Činnost byla obnovena v roce 1945 a potom s novým zařízením v roce 1960. Tehdy měl důl až 1500 zaměstnanců. Během 70. let společnost čerpala značné dotace od státu, aby mohl důl zůstat v provozu. Uzavřen byl konečně v roce 1996. …

Marble Warble,  2016, 4:21, col, stereo. videostill

Marble Warble, 2016, 4:21, col, stereo. videostill