Norsko

Atelier Nord

Autor
Ivar Smedstad

Atelier Nord působí v oblasti nových médií, zejména na poli technologicky náročného typu umění experimentální povahy, a to jak v oblasti produkce, tak i distribuce a prezentace. Atelier Nord poskytuje infrastrukturu a podporu pro tvorbu i distribuci novomediálních uměleckých děl a napomáhá šíření těchto uměleckých forem. Aktivity Atelieru Nord jsou zaměřeny jak na místní, tak na mezinárodní kontexty. Nová média by měla být integrována do systému umění takovým způsobem, aby se jejich specifické kvality a referenční rámce mohly stát součástí uměleckého světa. Atelier Nord přispívá ke zvolenému tématu rozvojem strategie, koncepce, zpracování a produkce nových médii. Ředitel Ivar Smedstad je aktivně zapojen v dalších projektech, zaměřených na ekologii a environmentální problematiku.

Atelier Nord
Sagveien 21 N-0459 Oslo
Norway
tel.+47 23060886
fax +47 23060884

Ředitel Atelier Nord
Ivar Smedstad
ivar@ateliernord.no

Koordinátorka projektu
Linda Våge +47 23060885, +47 93438380
linda@ateliernord.no

ateliernord.no/en

Související obsah
Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Žít jinou krajinou

Norská část projektu spočívá v expedici/workshopu pro umělce zúčastněných zemí do oblasti Finnmarky v severním Norsku, která proběhla v září 2015. Tématem výpravy jsou těžební aktivity v regionu a jejich dopad na zdejší krajinu. Současná i předchozí norská vláda financovaly aktivity zaměřené na průzkum ložisek nerostných surovin a jejich využitelnost pro těžařské společnosti. To vedlo k vášnivým debatám o problematice využívání nerostných surovin, zejména v oblastech severního Norska. …

Marble Warble,  2016, 4:21, col, stereo. videostill

Marble Warble, 2016, 4:21, col, stereo. videostill

Ivar Smedstad

Ivar Smedstad působí v oboru videoartu a elektronických médií od začátku 80.let. Zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních uměleckých výstav, projekcí a festivalů. V současné době vede centrum pro mediální umění Atelier Nord v Oslu. …

Linda Våge

Linda Våge zajišťuje management v Atelieru Nord. Působila v institucích Rikskonsertene, Flyktninghjelpen, Norske Kunstforeningers Landsforbund a v různých projektech, jako je například NRK TV kampaň. Od roku 2004 pracovala jako nezávislá konzultantka v oblasti informací, PR a kulturních projektů. …

Greg Pope: Iceland, 2015

Greg Pope: Iceland, 2015

Greg Pope

Greg Pope je britský mediální umělec a filmař, v současné době žijící v Norsku. Potom co působil v punkových a rockových kapelách a zabýval se absurdistickými performancemi, Pope založil v Brightonu filmový kolektiv Situation Cinema (1986) a následně skupinu Loophole Cinema (1989). …

Tommy Høvik

Tommy Høvik

Tommy Høvik

Tommy Høvik je norský výtvarný umělec. Ve svých instalacích a kolážích se zabývá poetickým a hravým způsobem vážnými tématy. …

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord ANX, Oslo