Norsko

Žít jinou krajinou

Autor
Ivar Smedstad
Kdy
20. září 2015 - 30. září 2015

Expedice do severního Norska proběhla v září 2015 a její itinerář, připravený a produkčně zajištěný Centrem pro současné umění Atelier Nord byl zacílen na několik oblastí poznamenaných těžebním průmyslem a na jeho vlivy na arktickou krajinu. Expedice źahrnovala návštěvu měst a míst jako jsou Kautokeino (uzavřený důl na měděnou rudu v Biedjovággi), dílen v Saamském centru současného umění v Karjasoku, skládka v Repparfjordu nedaleko Kvalsundu, město Hammerfest, Kirkenes u hranice s Ruskem. Expedice zavítala také k industriálnímu komplexu na distribuci zemního plynu a ropy Snøhvit na břehu Barensova moře.

Správním centrem území Finnmark Fylke je město Vadsø, celkový počet obyvatel 75 605 a rozloha 48 631 km². Finnmarka sousedí na západě s krajem Troms, na jihu s finskou provincií Lappi a na jihovýchodě s Murmanskou oblastí v Rusku. Jde o nejsevernější území pevninské Evropy s nejseverněji položenými místy Nordkapp a Nordkinn. Název Finnmarka je odvozen od slova Finn (označení Saamů v Norštině) a marka (země, kraj, nebo území), přičemž oblasti, které obývají původní obyvatelé Saamové nazývají Norové Zemí Saamů - Samelandem.

Vegetaci tvoří většinou nízké keře, mechy a lišejníky, nabízející potravu pro stáda migrujících sobů. Hustota osídlení je nejnižší z celého Norska. Ale od padesátých let minulého století, kdy státní společnosti začaly s těžbou ropy a zemního plynu v Barensově moři, s geologickým průzkumem a následně s těžbou měděné rudy, titanu a zlata, se panenská příroda Země Saamů hluboce proměnila.

Současná i předchozí norská vláda financovaly v posledních letech další průzkumy nových i starších ložisek sulfidických rud a jejich využitelnost pro těžařské společnosti. To vedlo k zvýšení exportu norské mědi skoro 40 x, ale také k problematičnosti nerostných surovin v této oblasti. Nedávno byl zveřejněn například projekt na ukládání vyluhovaného odpadu z navrhované těžby ve fjordu Førde na západě Norska, který vzbudil veliký ohlas v norském i mezinárodním tisku. V uzavřeném dole na měd Biedjovággi jsou citelné ekologické škody způsobené povrchovou těžbou zlata 40 let po uzavření provozu. Projekt obnovy těžby v Biedjovággi podmíněný rostoucími cenami zlata, klade otázky využívání nerostných zdrojů v systému globalizované ekonomiky, kde se neustále střetávají ekonomické zájmy s ekologickou a sociální problematikou.

Spory nastaly také v souvislosti s fjordem Reppar. Odpad z nedaleké hlubinné těžby rud byl začátkem roku 1970 deponován na dno fjordu a chemické složení uloženého materiálu způsobilo rozsáhlé škody na populaci ryb, čímž byl dlouhodobě postižen rybolov podle celého pobřeží. Obnovená těžba měděné rudy znamená také vzít na zřetel´používané technologie ukládání odpadů do fjordů a celkový vliv průmyslu na arktickou krajinu. Těžaři hledají optimální řešení, aby udrželi náklady co nejnižší a aby přežili v tržním prostředí. Místní komunity jsou často ovlivněny zoufalou potřebou pracovních míst a sliby investic, oživujících ekonomiku. Ale jisté je že současné aplikované technologie těžení rud zanechávají rozsáhlé poškození prostředí. Průmysl ohrožuje druhotně také práva a pastevecký způsob obživy Saamů, kteří zde žijí po tisíce let.

Expedice nabídla možnost navštívit tato místa, ale také se setkat s místními obyvateli, ekologickými a uměleckými aktivisty a specialisty. Výprava přispěla k posílení důležitosti problematiky životního prostředí v souvislostí s uměním a kulturou, jak v místním, tak globálním kontextu. Projekt Frontiers of Solitude navázal na předcházející projekty Atelieru Nord realizované na severu Norska, jako byl například video festival Beyond Horizons v Tromse.

Program:

20 září: Alta

21 září: město Kautokeino, důl Biedjovággi

22 září: město Kautokeino, důl Biedjovággi

23 září: město Kautokeino, důl Biedjovággi

24 září: Karasjok, Sami Center for Contemporary Art

25 září: Karasjok

26 září: Kvalsund, Repparfjord depot

27 září: Repparfjord

28 září: Hammerfest, Hammerfest Art Association

29 září: Snøhvit petroleum field

30 září: Alta - Oslo

program: Ivar Smedstad

účastníci: Gunhild Enger, Iselin Linstad Hauge, Vladimír Merta, Alena Kotzmannová, Elvar Már Kjartansson, Monika Fryčová

Související obsah
Alena Kotzmannová, Finnmark, 2015

Alena Kotzmannová, Finnmark, 2015

Alena Kotzmannová

Ve svých převážně černobílých fotografických obrazech se Alena Kotzmannová zabývá možnostmi a paradoxy tohoto média. Skrze tyto možnosti nám evokuje různé nálady prostřednictvím až divadelní dekorativnosti či hororových prvků. Často pak zachází až do fiktivní vizuality, jíž dosahuje převážně rafinovanou hrou světla a stínu. …

malba větrem, wind drawing

malba větrem, wind drawing

Vladimír Merta

Doba meziledová I když se mi celý život zdálo, že žiju dostatečně severně, vypadá to, že bych mohl žít ještě severněji. Když se seznámíte s kameny kdekoli na světě, řeknou vám, že znají jih i sever. Stromy na severu tvarují paroží sobů, jelenů a losů, stejně jako ledovce na jihu naučily velryby zpívat. A taky: každá cesta vede někam jinam, ať už míří na kteroukoli světovou stranu, jde tam vždycky jen o menší, nebo větší poměr toho, co už znám. Rozumím těm místům, tvorům i lidem až příliš dobře. …

Elvar Már Kjartansson, Crushing Birch, videostill

Elvar Már Kjartansson, Crushing Birch, videostill

Elvar Már Kjartansson

Elvar Már Kjartansson a.k.a. Auxpan je islandský hudebník, zvukový a audiovizuální umělec. Účastnil se řady festivalů a výstav na Islandu i v zahraničí. Žije v Reykjavíku a Seyðisfjörðuru. …

Monika Fričová, Joik (videostill), 2015

Monika Fričová, Joik (videostill), 2015

Monika Fryčová: Joik (video)

Monika Fryčová je audiovizuální umělkyně, performerka a spisovatelka. Žije a pracuje v České republice, na Islandu a v Portugalsku. …

Marble Warble,  2016, 4:21, col, stereo. videostill

Marble Warble, 2016, 4:21, col, stereo. videostill

Ivar Smedstad

Ivar Smedstad působí v oboru videoartu a elektronických médií od začátku 80.let. Zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních uměleckých výstav, projekcí a festivalů. V současné době vede centrum pro mediální umění Atelier Nord v Oslu. …

Linda Våge

Linda Våge zajišťuje management v Atelieru Nord. Působila v institucích Rikskonsertene, Flyktninghjelpen, Norske Kunstforeningers Landsforbund a v různých projektech, jako je například NRK TV kampaň. Od roku 2004 pracovala jako nezávislá konzultantka v oblasti informací, PR a kulturních projektů. …

The Sydvaranger mine, Finnmark, photo: Iselin Lindstad

The Sydvaranger mine, Finnmark, photo: Iselin Lindstad

Iselin Linstad Hauge

Iselin Linstad Hauge (narozena 1981 v Norsku) je video umělkyně a filmařka, žijící a pracující v Oslu. Linstad Hauge absolvovala The European Film College v Dánsku a National Academy of Arts v Oslu. Několikrát vystavovala a účastnila se festivalů Moscow International Film Festival, Oslo Screen Festival, Filmens Hus N, Hors Pistes 2012 Paris v Centre Pompidou, Parabola Artfilm Festival SE a Holodeck N. Od roku 2009 působí také jako spolu-vydavatelka uměleckého časopisu Spesial Nord. …

Gunhild Enger

Gunhild Enger (narozena 1980) je filmařka a vizuální umělkyně. Absolvovala edinburskou College of Art a School of Film Directing v Gothenburgu. Za film Bargain byla nominována na cenu BAFTA a její filmy byly promítány na filmových festivalech po celém světě. Její příběhy se vyznačují smyslem pro humor a pro temnější stránku všedního života. …

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Biedjovaggi, Finmark, photo: Ivar Smedstad, 2015

Biedjovaggi, Finmark, photo: Ivar Smedstad, 2015

in the landscape, Photo: Vladimír Merta

in the landscape, Photo: Vladimír Merta

in the landscape, Photo: Vladimír Merta

in the landscape, Photo: Vladimír Merta

Sami picnick,Photo: Vladimír Merta

Sami picnick,Photo: Vladimír Merta

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Biedjovaggi, Finmark, photo: Ivar Smedstad, 2015

Biedjovaggi, Finmark, photo: Ivar Smedstad, 2015