Norsko

Gunhild Enger

ICZ06
video,

videofilm ICZ06 je autorčiným komentářem k okolnostem ve kterých film vznikl a ironickým gestem vůči novodobým uhlobaronům.

PUKK - čekání na okamžik

fotografie a zvuk, 2015

Moje socha je vzdáleností mezi touto větou a vaším okem.
Ken Friedman, 1971

Technologie povrchových dolů na hnědé uhlí vlastně vytváří pohoří naruby, obrovské a hluboké díry do země. Když je pozorujete dostatečně dlouho, uvidíte jak se krajina mění před očima. V Norsku bylo několik míst těžebních prací označeno jako "prostor nejvyššího ohrožení", protože se poddolované skalní masivy mohou kdykoliv sesunout. Média se toho chytla a umístila v blízkosti kamery na nepřetržitý přenos videa, zaznamenávající a zprostředkující divákům takovou potenciální událost. Pozorování skal se stalo skoro národním sportem a lidé se během snídaně, oběda, nebo večeře scházejí u počítačů v blaženém očekávání, že prožijí moment sesunutí „na vlastní oči“. Zrodil se sociální fenomén čekání na sesuv skal jako příslib něčeho hrozivého a neobvyklého. V březnu 2016 měl premiéru norský akční film Vlna (Bolgen) o masivu zříceném do fjordu a o děsivých následcích vlny tsunami, kterou padající masa kamení vyvolala.

Gunhild Enger (narozena 1980) je filmařka a vizuální umělkyně.Źije v Oslu. Absolvovala edinburskou College of Art a School of Film Directing v Gothenburgu. Za film Bargain byla nominována na cenu BAFTA a její filmy byly promítány na filmových festivalech po celém světě. Její příběhy se vyznačují smyslem pro humor a pro temnější stránku všedního života.

Související obsah
Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord

Atelier Nord působí v oblasti nových médií, zejména na poli technologicky náročného typu umění experimentální povahy, a to jak v oblasti produkce, tak i distribuce a prezentace. Atelier Nord poskytuje infrastrukturu a podporu pro tvorbu i distribuci novomediálních uměleckých děl a napomáhá šíření těchto uměleckých forem. …

Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

the art of Lasso Throwing, Vladimír Merta and Ol Johan Gaup, photo: Ivar Smedstad

the art of Lasso Throwing, Vladimír Merta and Ol Johan Gaup, photo: Ivar Smedstad

Ol Johan Gaup: Umění házet lasem

Účastníci dílny se učili házení lasem od sámského lektora Ol Johana Gaupa. Cílem je se naučit tradiční řemeslo. …

Podzemí, (ilustrační foto)

Podzemí, (ilustrační foto)

Druhé zastavení na pomezích samot v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Komenského 10, Jihlava Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay …