Česká republika

Martin Zet

Realizovaná díla, která vznikla v rámci projektu: (výběr)

Ventarola videosmyčka, 2016
dvojprojekce a zvuk

Video zachycuje a využívá funkční mechanismus, umístěný v obytné části oseckého kláštera. Po zrušení řeholních řádů v roce 1948 se komplex proměnil v internační středisko pro řeholníky a v roce 1954 pak v charitní zařízení pro mentálně postižené děti a domov, ve kterém působily řeholní sestry. Klášterní komplex v Oseku leží na dohled a doslech velkolomu Bílina. Směrem k jihu je z oken kláštera vidět nápadná sopečná vyvřelina Bořeň. Vrch Bořeň je proslulý mimo jiné tím, že se tam nalézají otvory, jimiž vydechuje teplý vzduch z podzemí. Slovo ventarola vychází z latiny: ventus znamená vítr.

Slzy a prach videosmyčka, 2016

Ve chvíli, kdy nešťasten z racionality pohlcující můj život,
hotov zříci se dosavadních vědomostí, řízeně zapomínat, do
paměti nové neukládat, hledat a zkoušet jiná propojení, jsem
přijel na okraj a později na dno kráteru,

slibná senzualita, zranitelná a bezprostřední, z dálky sváděná
dravostí i měřítkem, zkoušela zaslepit: je to úchvatné,
strhující, krásné, ať dobré nebo špatné, prospěšné nebo
škodlivé. Z odstupu přitažlivé, zblízka palčivé. Pohlédnout
proti větru tělo nedovolí, sídlo rozumu zavře oči.

Bez odmluvy brání poznání, pochopení, procítění. Pohlédnout
lze jen oklikou. Co víčka odmítnou, udrží prsty. Čím zabránit,
přemýšlí myšlení, co předestřít, čím pokrýt, zaclonit,  
jak znemožnit.

Prachem pláču, nevím ani nevidím, oči zavřené slzami.

Martin Zet: Duchcov září 2015 videosmyčka 10:22 m.

Šeří se a temnota přepíná zrak na sluch. Popelové vody pád šumí, hřmí stráněmi, zalitými spáleným sluncem, kondenzovaný smog pouští propouští vodu vázanou na prach – popel, popílek, dehydrovaný kalový cumulonimbus, kumulovaný limbus. Brouzdám se ztuhlými mraky, v popílkové laguně sním o modravé řece zapomnění, zármutek, oheň, nářek řek temuje údolí stínů.
Martin Zet v Libušíně, 7. 2. 2016

Večerní vycházka kolem zrušeného duchcovského nádraží nás zavedla k odkalovací nádrži, k níž jsou několikakilometrovým potrubím vedeny termální vody z pecí, nebo z úpravny uhlí komplexu nedaleké elektrárny Ledvice. Stojíme na povrchu spálené hmoty - stovky tun popela šedé a bílé barvy vytváří mnohametrové vrstvy sedimentů vršících se kolem tmavé hladiny laguny, nad níž občas krouží hejno divokých husí a po vzdáleném břehu se pomalu pohybuje přespolní běžec. Čerpači z osvětleného pontonu táhnou opět čistou vodu potrubím zpátky do elektrárny. Pece s výškou 145 metrů jsou nejvyšší stavbou v České republice a nad chladicími věžemi stoupá k nebi neustále mocný sloup bílé páry.

Ekologické limity, 2016, dřevo, panty, variabilní rozměry
sochařská intervence do veřejného prostoru

Martin Zet (narozen 1959, žije v Libušíně) je výtvarný umělec a performer. Působil jako vedoucí Ateliéru videa Fakulty výtvarnýchumění VUT v Brně. Zet prošel klasickým sochařským studiem na AVU v Praze, ale postupně se přiklonil ke koncepci artefaktu, jako otevřeného, tekutého gesta. Jeho práce mají často podobu metafory. Metafora odkazuje ke svému významu za pomoci podobnosti viditelných rysů, především využívá možnosti vzájemného zastoupení blízkého a vzdáleného, známého a neznámého či konkrétního a abstraktního. Ve svých performancích, instalacích a akcích nechává většinou působit čas jako průběh, trvání a entropie a čas jako tvůrce stop paměti či minulosti. V prvním případě je čas procesem, pohybem či proměnou, v druhém stavem, obrazem, reprezentací.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

An opening at Školská 28 Gallery

An opening at Školská 28 Gallery

Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 (DEAI/Setkání) je multifunkční prostor v centru Prahy. Dramaturgie je zaměřena na oblast českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby nebo nových médií. …

posterPC

posterPC

Peter Cusack: Lignitová mračna (zvukový workshop)

Dvoudenní workshop je zaměřen na průzkum krajiny poznamenané těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom následně mohli porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti. …

Podzemí, (ilustrační foto)

Podzemí, (ilustrační foto)

Druhé zastavení na pomezích samot v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Komenského 10, Jihlava Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay …

Tematicka knihovna

Tematicka knihovna

Fotografie z výstavy: Frontiers of Solitude v Jihlavě

Fotograf: Dagmar Šubrtová Jihlava, 31.3. - 29.5. 2016 Oblastní Galerie vysočiny v Jihlavě …

Jiří Wolf, photo: Dominik Žižka

Jiří Wolf, photo: Dominik Žižka

Jiří Wolf: Procházka barokním Duchcovem

Začátek ve 14 hod. před budovou Muzea města Duchcova. Procházka po barokních památkách Duchcova s historikem Jiřím Wolfem, pracovníkem Duchcovského muzea. Museum vzniklo v roce 1896. Jedním z hlavních důvodů vzniku muzea byla snaha místních Němců, mj. Franze Xavera Reidla (1845-1921) dokázat kontinuitu a starobylost německého osídlení Duchcova, kam od poslední čtvrtiny 19.století proudilo ve stále hojnějším množství české obyvatelstvo, hledající práci v početných okolních šachtách. …

monastery interior, photo: Lloyd Dunn

monastery interior, photo: Lloyd Dunn

Setkání v Oseckém klášteře

Při příležitosti zakončení cestování kolem velkolomů proběhne v pátek 25. září od 17 hod. v opatském sále Oseckého kláštera přátelské setkání s pohoštěním. Srdečně zveme všechny přátele a příznivce projektu Frontiers of Solitude! Společně se ohlédneme za oběma dosud proběhlými tvůrčími pobyty v Česku a na Islandu a představíme si průběh a pokračování projektu, zaměřeného na zkoumání vztahu člověka a krajiny z perspektivy umění. Program proběhne v konventu Oseckého kláštera od 17 hod. …

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

Duchcov TV, video a zvuk, foto: Tomáš Hrůza

Duchcov TV, video a zvuk, foto: Tomáš Hrůza