Česká republika

Jiří Wolf: Procházka barokním Duchcovem

Kdy
6. září 2015

Procházka po barokních památkách Duchcova s historikem Jiřím Wolfem, pracovníkem Duchcovského muzea, které vzniklo v roce 1896. Jedním z hlavních důvodů vzniku muzea byla snaha místních Němců, mj. Franze Xavera Reidla (1845-1921), dokázat kontinuitu a starobylost německého osídlení Duchcova, kam od poslední čtvrtiny 19. století proudilo ve stále hojnějším množství české obyvatelstvo, hledající práci v početných okolních šachtách.

Přes schematičnost dosavadních pohledů na rekatolizaci a germanizaci Čech je třeba první i druhé, ovšem bez vzájemné souvislosti pro Teplicko, potvrdit. Poslední epigrafická památka v češtině je na Teplicku z roku 1626 a pochází z Bíliny, ve stejném městě se městské knihy psaly hluboko do devadesátých let 17. století v češtině, v ještě jižněji položených Měrunicích jsou české zápisy v matrikách patrné ještě v 18. století.

Topologie barokního prostoru města Duchcov a cisterciáckého kláštera v Oseku na základě písemných pramenů.

Tělo-oděv-pokoj(cela)-dům(klášter)-město(krajina).

Zbytky městských hradeb. Za hradbami a před hradbami města Duchcova: uzavřené město – uzavřená společnost v XVII. a XVIII. století.

Posvátná místa v barokním Duchcově (Kostel Zvěstování P. Marie, kostelík sv. Barbory, Heymannova kaple).

Místa strachu v barokním Duchcově (domy, v nichž se vraždilo, místa požáru, vězení, šibenice za městem atd.).

Prostorové průsečíky strachu a víry (oba staré hřbitovy, zejména Trojičný sloup na náměstí).

Kudy vedla hranice mezi živými a mrtvými lidmi v představách dávných obyvatel Duchcova (Tobisch a jeho modlitby proti strašidlům).

Podzemní prostor: přízrační obyvatelé podzemí (vampyrické můry na hřbitovech, skřítci v šachtách) v kontextu démonologie barokního Podkrušnohoří.

Jiří Wolf (1974), absolvoval FFUK v Praze. Pracuje v Muzeu města Duchcova. Věnuje se lokálním dějinám v době barokní a také starým rukopisům a nápisům jako pramenům k imaginaci v barokních Čechách (sny, monstra, představy o zásvětí).

Účast na procházce je bezplatná. Zájemce prosíme o zaslání emailové přihlášky, v níž bude uvedeno Vaše jméno a název přednášky, na info@frontiers-of-solitude.org.

V případě dotazů kontaktujte Dagmar Šubrtovou: dasas@email.cz.

Jiří Wolf, photo: Dominik Žižka

Jiří Wolf, photo: Dominik Žižka

Jiří Wolf, photo: Dominik Žižka

Jiří Wolf, photo: Dominik Žižka

Starý Duchov, foto: Oblastní muzeum Duchcov

Starý Duchov, foto: Oblastní muzeum Duchcov

Starý Duchov, foto: Oblastní muzeum Duchcov

Starý Duchov, foto: Oblastní muzeum Duchcov

Starý Duchov, foto: Oblastní muzeum Duchcov

Starý Duchov, foto: Oblastní muzeum Duchcov