Česká republika

Setkání v Oseckém klášteře

Autor
Miloš Vojtěchovský
Kdy
25. září 2015

Při příležitosti zakončení cestování kolem velkolomů proběhne v pátek 25. září od 17 hod. v opatském sále Oseckého kláštera přátelské setkání s pohoštěním. Srdečně zveme všechny přátele a příznivce projektu Frontiers of Solitude!

Společně se ohlédneme za oběma dosud proběhlými tvůrčími pobyty v Česku a na Islandu a představíme si průběh a pokračování projektu, zaměřeného na zkoumání vztahu člověka a krajiny z perspektivy umění.

Program proběhne v konventu Oseckého kláštera od 17 hod.

17 hod. reflexe, zážitky, dojmy, fotografie, nahrávky a video z expedice Do hlubin lignitových mračen a z trvůrčího pobytu na Islandu - (Dagmar Šubrtová, Kristín Rúnarsdóttir, Miloš Vojtěchovský, Pavel Mrkus, Martin Zet, Michal Kindernay a další)

19 hod. koncert pro kontrabas a elektroniku - George Cremaschi
http://www.georgecremaschi.com/

19.30 hod. zvuková performance - Laura Luna
https://soundcloud.com/laulucas

20 hod. koncert pro varhany v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

účastníci a spolupracovníci projektu Frontiers of Solitude
(Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Dana Recmanová, Michal Kindernay, Dominik Žižka, a další)

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

instalace Fotograf Gallery, photo: Tomáš Hrůza,

instalace Fotograf Gallery, photo: Tomáš Hrůza,

Pavel Mrkus

PAVEL MRKUS je český umělec, pracuje s videem a zvukem. Vystudoval v letech pražskou VŠUP a absolvoval stáž na Polytechnic University, Stoke on Trent v Anglii a studoval na Evangelické teologické fakultě v Praze. Je držitelem ocenění Honorable Mention (Vessels, Koganezaki, Japonsko, 2003), Silver prize (Japan Contemporary Glass Art, Glass Museum, Notijma, Japonsko, 2002). Vyučoval v Japonsku a USA, společně s Danielem Hanzlíkem založili ateliér Time-based media na UJEP v Ústí nad Labem, kde od roku 2015 pracuje jako děkan. …

Vladimír Turner

Vladimír Turner (1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval obor audiovizuální studia na pražské FAMU a ateliér intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže v Buenos Aires, Valencii, Brisbane, Toulouse, Rotterdamu a Austrálii. Ve své tvorbě se pohybuje mezi dokumentárním filmem, uměním ve veřejném prostoru a sociálním a politickým aktivismem. Tyto obory spojuje v celek, který nazývá aktivním občanským životem. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. …

Captured, Iceland 2015

Captured, Iceland 2015

Diana Winklerová

Diana Winklerová (narozená 1983) je sochařka a hudebnice, žije a pracuje v Praze. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde studovala v ateliéru veškerého sochařství u prof. Kurta Gebauera. …

Martin Zet

Martin Zet je výtvarný umělec a performer. Působil jak vedoucí ateliéru videa na Favu VUT v Brně. Je autorem řady instalcí, sochařských realizací, videí, fotografií, kreseb, performancí, autorských knih a akcí. …

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry  2015, foto: archiv autora

Dopravník: magnetofonový pásek, reproduktory, motor, elektronika, 110 x 70 x 70 mm/variabilní rozměry 2015, foto: archiv autora

Robert Vlasák

Robert Vlasák je výtvarník a sochař, zajímá se o koncepty jako například rovnováha, procesy vizualizace a sonifikace, stejně jako o mechanické a optické vlastnosti fyzických předmětů. …

Kristín Rúnarsdóttir: Greyout. Gouache and inkjet print series, 2015.

Kristín Rúnarsdóttir: Greyout. Gouache and inkjet print series, 2015.

Kristín Rúnarsdóttir

Kristín Rúnarsdóttir je vizuální umělkyně (narozena 1984), žije a pracuje v Keflaviku na Islandu. …

Tommy Høvik

Tommy Høvik

Tommy Høvik

Tommy Høvik je norský výtvarný umělec. Ve svých instalacích a kolážích se zabývá poetickým a hravým způsobem vážnými tématy. …

Laurence Stephen Lowry, The Notice Board

Laurence Stephen Lowry, The Notice Board

O projektu Na pomezí samoty

Projekt Na pomezí samoty zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Tato témata jsou reflektována a rozpracovávána prostřednictvím uměleckého průzkumu kulturní geografie a morfologie tří specifických oblastí střední a severní Evropy. Součástí projektu jsou mimo jiné dílny, odehrávající se v České republice, v Norsku i na Islandu, či výstava a symposium v Praze v roce 2016. Posláním projektu je podpořit výměnu informací a zkušeností, rozvíjet dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami v těchto (i dalších) zemích. Projekt usiluje o společnou reflexi a uměleckou interpretaci nedávné i dlouhodobé transformace krajiny, vnímané nikoliv pouze zprostředkovaně - prostřednictvím médií - ale „na vlastní oči”. …

monastery interior, photo: Lloyd Dunn

monastery interior, photo: Lloyd Dunn

Klášter Osek

Klášter Osek

Klášter Osek

Klášter Osek

Klášter Osek

Klášter Osek