O projektu Na pomezí samoty

Kdy: 1. května 2015 - 30. dubna 2016

We will then enter what poets and scientists alike may choose to call the Eremozoic Era — The Age of Loneliness.
Edgar O. Wilson

Projekt Na pomezí samoty zkoumá aktuální otázky proměn krajiny a problematiku provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Tato témata jsou reflektována a rozpracovávána prostřednictvím uměleckého průzkumu kulturní geografie a morfologie tří specifických oblastí střední a severní Evropy. Součástí projektu jsou mimo jiné dílny, odehrávající se v České republice, v Norsku i na Islandu, či výstava a symposium v Praze v roce 2016.

Posláním projektu je podpořit výměnu informací a zkušeností, rozvíjet dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami v těchto (i dalších) zemích. Projekt usiluje o společnou reflexi a uměleckou interpretaci nedávné i dlouhodobé transformace krajiny, vnímané nikoliv pouze zprostředkovaně – prostřednictvím médií – ale „na vlastní oči”.

Do hlubiny lignitových mračen je dílna zaměřená na situaci v průmyslové oblasti Mostecka. Do osmdesátých let bylo Mostecko jedním z ekologicky nejponičenějších míst v Evropě. Region byl srdcem tzv. „černého trojúhelníku” a případovou studií negativních důsledků industrializace. Její stopy jsou dosud rozpoznatelné například ve ztrátě vědomí kontinuity a historických souvislostí u obyvatel či v násilném převrácení geologických, sociálních a ekonomických struktur. Po roce 1989 nastal obrat k uvažování o postfosilních modelech energetiky, navrácení rovnováhy a alternativních zdrojích energie. To vše v rámci probíhající diskuze o možnosti prolomení limitů těžby hnědého uhlí.

Podobné dílny pojaté jako mezinárodní výzkumné expedice probíhají v oblasti Finnmark na severu Norska a v oblasti Seyðisfjörður na východním pobřeží Islandu. Jde o příklady cest do krajiny, kde jsou výrazné vlivy industrializace, většinou pociťované zejména v posledních desetiletích.

V průniku ekologie a energetiky představuje Island se svým silným geotermálním kapitálem v jistém smyslu protiklad situace kontinentální Evropy odkázané na fosilní paliva. Účastníci expedice navštíví například přehradu Kárahnjúkar, patřící mezi největší průmyslové stavby v Evropě, budou spolupracovat s islandskými kolegy a odborníky, zkoumajícími ekologickou problematiku a aktivity nadnárodních koncernů.

Norským příspěvkem je návštěva oblasti Finnmark, ležící vysoko v arktickém pásmu. Také zde se uvažuje o rozšíření těžby minerálních surovin – toto rozhodnutí by přitom ohrozilo přírodu i život původních obyvatel této oblasti. Minulá i současná norská vláda podpořila zájmy těžebních společností, usilujících o otevření dalších dolů v této jedinečné severské krajině.

Výsledky projektu budou shrnuty na symposiu, formou výstavy, katalogu a dalších výstupů.

Umělci: Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal, Thorunn Eymundardottir, Gunhild Enger, Monika Fryčová, Iselin Linstad Hauge, Elvar Már Kjartansson, Alena Kotzmannová, Vladimír Merta, Pavel Mrkus, Ragnar Helgi Ólafsson, Greg Pope, Kristin Rúnarsdótti, Ivar Smedstad, Miloš Šejn, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Diana Winklerová, Martin Zet

Organizace: Projekt je koncipován a iniciován Galerií Školská 28 (DEAI/Setkání) ve spolupráci s Atelierem Nord (NO) a Centrem pro výtvarné umění Skaftfell (IS). Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Hlavním koordinátorem projektu je Galerie Školská 28 (DEAI/Setkání).

Související obsah

Skaftfell

Centrum pro vizuální umění Skaftfell v Seyðisfjörðuru hraje důležitou roli v prezentaci a podpoře rozvoje současného umění na východě Islandu. Je místem setkávání umělců a místních obyvatel, pořádá výstavy a akce, organizuje mezinárodní rezidenční program a výpravy do krajiny v okolí městečka. …

An opening at Školská 28 Gallery

An opening at Školská 28 Gallery

Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 (DEAI/Setkání) je multifunkční prostor v centru Prahy. Dramaturgie je zaměřena na oblast českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby nebo nových médií. …

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord

Atelier Nord působí v oblasti nových médií, zejména na poli technologicky náročného typu umění experimentální povahy, a to jak v oblasti produkce, tak i distribuce a prezentace. Atelier Nord poskytuje infrastrukturu a podporu pro tvorbu i distribuci novomediálních uměleckých děl a napomáhá šíření těchto uměleckých forem. …

Laurence Stephen Lowry, The Notice Board

Laurence Stephen Lowry, The Notice Board

Tušimice

Tušimice

Odkaliště Elektrárny Počerady, foto FOS

Odkaliště Elektrárny Počerady, foto FOS

Bílina, foto FOS

Bílina, foto FOS

No media available, or embed code is incorrect.