Česká republika

Peter Cusack: Lignitová mračna (zvukový workshop)

Autor
Peter Cusack
Kdy
11. září 2015 - 13. září 2015

Místo konání: Mostecko (Horní Jiřetín, Libkovice, Most)

Ubytování: Fara Mariánská Radčice

Obsah workshopu: Dvoudenní workshop je zaměřen na krajinu poznamenanou těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom mohli následně porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti.

První den navštívíme několik míst, kde budeme nahrávat, fotografovat a mluvit se starousedlíky. Mezi místa patří nejen samotné hnědouhelné doly, kde probíhá těžba, ale také například městečko Horní Jiřetín, které je ohroženo v důsledku možného prolomení těžebních limitů, zaniklá osada Libkovice, jezero u Mostu vzniklé zaplavením bývalých dolů, odkaliště elektrárny nebo mostecký gotický kostel, zachráněný před demolicí přesunutím mimo těžební oblast.

Druhý den budeme poslouchat a rozebírat získané nahrávky a další materiály a diskutovat o možnostech jejich dalšího využití.

O zvukovém žurnalismu: V nedávné době se objevilo několik projektů Petera Cusacka a dalších umělců, které zkoumají možnosti „zvukového žurnalismu“ – zvukové paralely fotografického žurnalismu. Ten vychází z předpokladu, že řadu cenných informací o místech a událostech získáme pomocí poslouchání, nebo naslouchání. Pozorným poslechem můžeme dospět k poznání, které je jiné, než poznání vizuální nebo jazykové, či je naopak doplňuje o důležitou složku.

Peter Cusack je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance (CriSAP) a profesor na Londýnské univerzitě (UAL). Žije střídavě v Londýně a Berlíně. Specializuje se na otázky environmentálního zvuku a na akustickou ekologii. Jeho autorský projekt Sounds From Dangerous Places zkoumá zvukové krajiny míst poznamenaných ekologickou zátěží (například Černobylu, ropných polí v Ázerbájdžánu, přehrad v jižním Turecku nebo hnědouhelných dolů v Porúří).

Potřebné vybavení: nahrávací zařízení, mikrofon, pohodlná nepromokavá obuv, pláštěnka, spacák.

Doprava: železnicí do stanice Lom u Mostu, nebo do Louky, nebo Litvínova, potom autobusem, případně pěšky do Radčic; fara je hned vedle kostela.

Doplňující informace: Miloš Vojtěchovský (milos@skolska28.cz)

Max. 15 účastníků

Workshop je plně obsazený! Pokud máte zájem registrovat se jako náhradník/ náhradnice, pošlete prosím krátký motivační dopis (cca 900 znaků vč. mezer) na info@frontiers-of-solitude.org

Účastníci: Tomáš Šenkyřík, Martin Marek, Sonya Darrow, Luboš Svoboda, Lloyd Dunn, Gunhild Enger, Matin Zet, Tommy Hovik, Marcus Held, Kristín Runnsdottir, Thorunn Eymundardottir, Robert Vlasák, Vladimír Turner, Helena Čtyroká (asistence - Michal Kindernay, Dominik Žižka)

Související obsah

Peter Cusack

Peter Cusack je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žijící střídavě v Londýně a Berlíně. Zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. …

Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

container terminal ilustrační foto

container terminal ilustrační foto

Michal Kindernay

Michal Kindernay je audiovizuální umělec, kurátor a performer. Jeho audiovizuální instalace propojují umění, technologii a vědu. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě přináší reflexi prostředí. …

2016, brno

2016, brno

Miloš Vojtěchovský

Kurátor, historik umění, audiovizuální umělec, kritik, pedagog, vydavatel v oblasti elektronických médií, hudby a komunikačních systémů. Narozen 1955 v Praze, kde také žije. Vystudoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Od 70 let je aktivní v oblasti nezávislé hudby a výtvarných umění v Praze i jinde. …

Stará a nová jezera na Mostecku s hydrobiologem RNDr. Ivo Přikrylem

Jezera a mokřady se v Mostecké pánvi vyskytovaly už od třetihor a najdeme je zde i dnes. Po skončení poslední doby ledové zde vzniklo mělké Komořanské jezero s rozlohou až 5600 hektarů, které bylo postupně zanášeno splaveninami. Po roce 1931 byly jeho zbytky uměle vysušeny. Povrchová těžba uhlí od konce 19. století zcela změnila podobu místní krajiny. Po skončení těžby zůstávají v krajině jámy, které je nejvhodnější zatopit vodou a přeměnit na jezera. Ta se mohou stát strategickou zásobou kvalitní vody. Jezero Most má čistou vodu ideální pro rekreační využití, její průhlednost se celoročně pohybuje kolem 7 m. …

Vzpomínka na Jezeřské arboretum

Dílna s Milošem Šejnem je inspirovaná příběhem zámku Jezeří a okolní krajiny, hlavně bývalým arboretem - Eisenberským anglickým parkem, který pokrýval svah pod zámkem Jezeří a sahal až k dnes zaniké osadě Albrechtice. Účastníci dílny se seznámí s originální uměleckou metodou, jíž Miloš Šejn zkoumá kulturní a přírodní vrstvy krajiny od těch archaických a kosmologických až po prozaické a velice aktuální. …

posterPC

posterPC

Zámek Jezeří a Lom ČSA, foto: Martin Mach Ondřej, Ekolist

Zámek Jezeří a Lom ČSA, foto: Martin Mach Ondřej, Ekolist

Open Pit ČSA, foto: Michal Kindernay

Open Pit ČSA, foto: Michal Kindernay

Tušimice II, open pit

Tušimice II, open pit

Mariánské Radčice, foto: FOS

Mariánské Radčice, foto: FOS

Open pit Bílina, foto: FOS

Open pit Bílina, foto: FOS