Česká republika

Miloš Vojtěchovský

Kurátor, historik umění, audiovizuální umělec, kritik, pedagog, vydavatel v oblasti elektronických médií, experimentálníhudby a komunikačních systémů. Narozen 1955 v Praze, kde také žije. Vystudoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Od poloviny 70 let je aktivní v oblasti nezávislé hudby a výtvarných umění v Praze i jinde.

Člen turbofolkového hudebního seskupení Mozart K (1978 -1981). Zakladatel výstavního projektu Oko Production v Amsterodamu (1988 - 1992). Spoluautor a iniciátor multimediálního projektu Orbis Pictus Revised pro Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (1991-1995; společně s Tjebbem van Tijen a Rolfem Pixleym). Spolupráce na CD Colorum Natura Variae (s Milošem Šejnem) 1999-2000; iniciátor a organizátor mezioborového Centra pro Metamedia (klášter Plasy 1991-2000); editor a vydavatel katalogů a zvukových nosičů ze symposií Hermit, kurátor Sbírky moderního a současného umění NG v Praze, spolu-kurátor výstavního projektu Jitro kouzelníků (NG v Praze 1996-1997), kurátor programu Medialab Centra pro současné umění v Praze (2000-2003), spolupráce na mezinárodním síťovém projektu cafe9 (2000; Praha, Helsinky, Brusel, Bergen, Krakov, atd.), spoluorganizátor symposií Ready to (Praha, 2001), Excavation the Future (Goethe Institut, Praha 2002), Fmedia04 (NOD, 2004), mezinárodního projektu TROIA (2004), iniciátor experimentální formy komunikační audiovizuální sítě Radiojeleni.cz a LemurieTAZ (2000 - 2004, -2009). Kurátor řady výstav (16 – 20 000 HZ, Meetfactory, 2013, Svátek práce Martina Zeta GMP 2014, atd).

Pedagogické a výzkumné aktivity: výzkumný projekt ineditní české literatury a umění pro International Institute for Social Studies and History v Amsterodamu (1996 až 1998), spolupráce na projektech Imaginary Museum Projects (1992 -1996), v letech 1997 až 2004 lektor katedry teorií a dějin umění na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, od roku 2004 interní pedagog na katedře Centra audiovizuálních studií FAMU, kde se věnuje dějinám umění a technologie, zvukovému umění, sociálním kontextům kultury a technologie a komunitním projektům. Kurátor výstavního prostoru Školská 28 (2009 - 2012). S Romanem Berkou založil v roce 2006 výzkumné pracoviště Institut Intermediií pro experimentální výuku a výzkum v oborech konvergence umění a technologií. V roce 2009 s Peterem Cusackem založil projekt sonicity.cz věnovaný psychogeografii a zvukovým krajinám Prahy. Kurátor české sekce projektu Soundexchange [http://www.soundexchange.eu/]. Spolupráce na přípravě a programu symposia a festivalu vs. Interpretation, realizovaných nadací Agosto Foundation. [http://www.agosto-foundation.org/vs-interpretation/symposium/]. Iniciátor projektu Na pomezí samoty 2015 - 2016.

Související obsah
2016, brno

2016, brno