Česká republika

Michal Kindernay

Cargo
(video, 5 min)

Oceány jsou poseté zbožím uložených v kontejnerech na přepravních lodích, z nichž několik znečistí životní prostředí více než všechna auta světa. Několik typů označení a barevnost kontejnerů odkazuje na logistické společnosti a jejich geopolitický vliv. Unifikovaná konteinerová architektura transportu zboží je jedním z nejviditelnějších symptomů globální ekonomie a neoliberalismu. Kontejnery jsou stejné, liší se jen logem a barevností, označující příslušnost k několika nadnárodním cargo společnostem. Video bylo natočeno v terénu nákladového přístavu v Hamburku v ústí řeky Labe, což je druhý největší přístav Evropy a patnáctý na světě. V roce 2014 zde bylo vypraveno skoro sto miliónů objemových jednotek, které odpovídají obsahu jednoho standardního šestimetrového kontejneru. Pozemek přístavu včetně zastavěné plochy pokrývá 73.99 km² a je dopravní infrastrukturou i digitálními sítěmi z celým světem. Tisíce liduprázdných aglomerací se stovkami kilometrů ulic se rozprostírají po celé planetě.

Michal Kindernay je umělec a kurátor. Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k
přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí v rámci nového magisterského programu na Prague College a externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

An opening at Školská 28 Gallery

An opening at Školská 28 Gallery

Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 (DEAI/Setkání) je multifunkční prostor v centru Prahy. Dramaturgie je zaměřena na oblast českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby nebo nových médií. …

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

container terminal ilustrační foto

container terminal ilustrační foto