Česká republika

Peter Cusack

je britský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žijící v Londýně a Berlíně. Zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. Jeho autorský projekt Sounds From Dangerous Places zkoumá zvukové krajiny míst poznamených ekologickou zátěží (Černobyl, ropná pole v Azerbajdžánu, přehrady v jižním Turecku, hnědouhelné doly v Porúří, Aralské jezero v Kazachstánu).

Zvukové díly

radio aporee ::: maps - Grevenbroich, Německo
radio aporee ::: maps - Málkov, Česká republika
radio aporee ::: maps - Horní Jiřetín, Česká republika

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

At Kopisty

At Kopisty