Island

Þórunn Eymundardóttir

Nebe nad Libkovicemi

série pohlednic na památku obce Libkovice

Vizuální umělkyně a kurátorka Þórunn Eymundardóttir (narozena 1979) žije a pracuje v Seydisfjorduru. Její práce vychází z performance a často je spojena s instalací, ale používá také zvuk a video, objekt, nebo fotografii. Je zakládající členkou umělecké skupiny Fellowship of Mountain Woman, která realizovala různé akce, představení, výstavy ve veřejném prostoru Seyðisfjörðuru i jinde, například v prostorách umělecké iniciativy Kling & Bang v Reykjavíku. Vedle vlastní umělecké práce byla Þórunn v letech 2005 až 2011 ředitelkou Centra pro vizuální umění Skaftfell. Její práce obvykle směřují k vytvoření prostoru nebo události, blízké konceptům situationismu. Na událostech často spolupracuje s dalšími umělci: jednotlivá díla přitom vytvářejí dojem vzájemné rezonance. Důraz na proces a prostor je pro ni bytostně důležitý.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

Tematicka knihovna

Tematicka knihovna

Fotografie z výstavy: Frontiers of Solitude v Jihlavě

Fotograf: Dagmar Šubrtová Jihlava, 31.3. - 29.5. 2016 Oblastní Galerie vysočiny v Jihlavě …

Fotografie z výstavy: Frontiers of Solitude v Praze

Fotograf: Tomáš Hrůza Prague, 5.2 - 4.3, 2016 Galerie Školská 28 Fotograf Gallery Galerie Ex Post …

posterPC

posterPC

Peter Cusack: Lignitová mračna (zvukový workshop)

Dvoudenní workshop je zaměřen na průzkum krajiny poznamenané těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom následně mohli porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti. …

Podzemí, (ilustrační foto)

Podzemí, (ilustrační foto)

Druhé zastavení na pomezích samot v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Komenského 10, Jihlava Kurátoři: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay …

The Sky above Libkovice, 2015

The Sky above Libkovice, 2015

Þórunn Eymundardóttir, The Sky Over Libkovice. Postcard multiple, back side, 2015.

Þórunn Eymundardóttir, The Sky Over Libkovice. Postcard multiple, back side, 2015.