Norsko

Přednáška a diskuze s Hilde Methi: Temná ekologie a umění oblasti Barentsova zálivu

Autor
Ivar Smedstad
Kdy
25. září 2015

Dark Ecology je umělecký a výzkumný projekt iniciovaný amsterodamskou institucí Sonic Acts a Hildou Methi.

U zrodu projekt byla premisa, že ekologie je „temná“ (tak, jak to říká americký teoretik Timothy Morton), protože nás nutí, abychom přemýšleli o našich vnitřních vztazích s – řekněme – železnou rudou, sněhovými vločkami, planktonem, nebo radiací… Ekologie neupřednostňuje lidský element, a nejde jí ani o estetický aspekt. Naše staré představy o Přírodě zde nedávají žádný smysl. To, co dnes víme o důsledku působení lidí na planetu Zemi, nás dovádí k nutnosti znovu promýšlet představy o přírodě i ekologii, přemýšlet o tom, jak jsme propojeni se světem. Toto nové promýšlení probíhá ve filosofii i v umění.

Související obsah
Hilde Mehti

Hilde Mehti

Hilde Methi

Hilde Methi (NO) je nezávislá kurátorka žijící a pracující v severonorském městě Kirkenes. Zabývá se hlavně vztahy mezi situací v místě, kde žije a srovnáním s širšími geopolitickými souvislostmi. Zajímá se také o místní dějiny, politiku a ekonomii a z této pozice buduje kolaborativní projekty a umělecké kolektivy, pronikající do lokální problematiky. V současnosti spolupracuje společně s nizozemskou iniciativou Sonic Acts na projektu Dark Ecology (2014-17). …

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Žít jinou krajinou

Norská část projektu spočívá v expedici/workshopu pro umělce zúčastněných zemí do oblasti Finnmarky v severním Norsku, která proběhla v září 2015. Tématem výpravy jsou těžební aktivity v regionu a jejich dopad na zdejší krajinu. Současná i předchozí norská vláda financovaly aktivity zaměřené na průzkum ložisek nerostných surovin a jejich využitelnost pro těžařské společnosti. To vedlo k vášnivým debatám o problematice využívání nerostných surovin, zejména v oblastech severního Norska. …