Norsko

Přednáška a diskuze s Hilde Methi: Temná ekologie a umění oblasti Barentsova zálivu

Autor
Ivar Smedstad
Kdy
25. září 2015

Dark Ecology je umělecký a výzkumný projekt iniciovaný amsterodamskou institucí Sonic Acts a Hildou Methi.

U zrodu projekt byla premisa, že ekologie je „temná“ (tak, jak to říká americký teoretik Timothy Morton), protože nás nutí, abychom přemýšleli o našich vnitřních vztazích s – řekněme – železnou rudou, sněhovými vločkami, planktonem, nebo radiací… Ekologie neupřednostňuje lidský element, a nejde jí ani o estetický aspekt. Naše staré představy o Přírodě zde nedávají žádný smysl. To, co dnes víme o důsledku působení lidí na planetu Zemi, nás dovádí k nutnosti znovu promýšlet představy o přírodě i ekologii, přemýšlet o tom, jak jsme propojeni se světem. Toto nové promýšlení probíhá ve filosofii i v umění.

Související obsah
Hilde Mehti

Hilde Mehti

Hilde Methi

Hilde Methi (NO) is an independent curator based in Kirkenes. Her work investigates the relationship of her own locale to a larger geopolitical setting. Based on her interest in local history, politics and economics, she builds up ongoing collaborative projects and art collectives infusing artistic ideas into local contexts. She is currently curating the Dark Ecology project (2014-17), in collaboration with Sonic Acts. …

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Žít jinou krajinou

Norská část projektu spočívá v expedici/workshopu pro umělce zúčastněných zemí do oblasti Finnmarky v severním Norsku, která proběhla v září 2015. Tématem výpravy jsou těžební aktivity v regionu a jejich dopad na zdejší krajinu. Současná i předchozí norská vláda financovaly aktivity zaměřené na průzkum ložisek nerostných surovin a jejich využitelnost pro těžařské společnosti. To vedlo k vášnivým debatám o problematice využívání nerostných surovin, zejména v oblastech severního Norska. …