Česká republika

Josef Koudelka

Černý trojúhelník, 1991-1993

část fotografického cyklu, publikace, videoprojekce
zápújčka autora a sbírky Umělecko průmyslového muzea v Praze

Koudelkova série "zachycuje zničené krajiny, válečnou zónu s mrtvými stromy a s vegetací, ukazuje oslabenou a zhroucenou zemi, podobnou jakou můžeme vidět na obrazech Paula Nashe. Divák je konfrontován s panoramatem destrukce a pohled na naruby převrácenou zemi s mrtvými stromy, s kouřícími komíny na obzoru napovídají, že elektrárny neustále zamořují životní prostředí.".

Josef Koudelka se po roce 1990 vracel do Československa mimo jiné proto, aby zaznamenat v sérii panoramatických snímků "uhelnou krajinu" pod Krušnými horami. Jako „Černý trojúhelník“ bylo označováno rozsáhlé území, sledující zhruba trojmezí severní části Čech, Saska a Slezska. V průmyslem postižené krajině probíhá od začátku 60.let 20.století dodnes intenzivní povrchová těžba hnědého uhlí. Celý region se stal postupně jednou z ekologicky nejpostiženějších oblastí Evropy. Série fotografií a knižní publikace „Černý trojúhelník“ byly poprvé představeny v roce 1994 v Salmovském paláci v Praze. Koudelkova série fotografií souvisí s jeho dalšími cykly o postindustriální krajině ve Welsu, v Polsku, Německu nebo severní Francii a je součástí souboru fotografií, který autor věnoval sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Od 80 let se Koudelka věnuje fotografování reliktů antických cvilizací Středomoří (Vestiges, 1991 - 2016).

Josef Koudelka (1938) je umělec a fotograf českého původu. V roce 1961 absolvoval ČVUT v oboru leteckého inženýrství. V 60. letech pracoval na souboru Cikáni, až do roku 1970 jako nezávislý fotograf přispíval do časopisu Divadlo, spolupracoval s Divadlem Na zábradlí a Divadlem za branou. V roce 1968 zachytil invazi Varšavské smlouvy do Prahy, na základě série dostal v roce 1969 cenu Roberta Capy a nabídku na spolupráci s agenturou Magnum Photos. V roce 1970 dostal azyl ve Velké Británii, o čtyři roky později se stal členem Magna. V roce 1975 měl samostatnou výstavu v Muzeu moderního umění v New Yorku a ve Francii a USA mu vyšla kniha Cikáni, za kterou o dva roky později získal Nadarovu cenu. V roce 1984 měl první soubornou výstavu v Londýně. V roce 1988 získal francouzské státní občanství. V roce1990 se vrátil se do Československa, kde s Annou Fárovou uspořádal retrospektivní výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu. V roce 1992 byl jmenován Rytířem řádu krásných umění a literatury. O dva roky později mu vyšla kniha Černý trojúhelník, v 90. letech pak Reconnaisance: Wales a Chaos, apokalyptické svědectví, které připravil s Robertem Delpirem. V roce 2002 měl retrospektivní výstavu ve Veletržním paláci NG, o rok později byl oceněn jako Osobnost roku české fotografie. V roce 2006 vyšla kniha Roberta Delpira: Koudelka, v roce 2008 kniha Invaze 68: anonymní český fotograf Josef Koudelka. Ve stejnou dobu proběhla na Staroměstské radnici v Praze stejnojmenná výstava. (Má české a francouzské občanství, žije v Praze a v Paříži).

Související obsah
Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

Region of the Black Triangle (Ore Mountains). 1992. Bývalý Jeniřův újezd, skrývka

Region of the Black Triangle (Ore Mountains). 1992. Bývalý Jeniřův újezd, skrývka

Region of the Black Triangle (Ore Mountains). 1992. Coal mining.

Region of the Black Triangle (Ore Mountains). 1992. Coal mining.

Region of the Black Triangle (Ore Mountains) 1992.

Region of the Black Triangle (Ore Mountains) 1992.

Region of the Black Triangle (Ore Mountains) 1992

Region of the Black Triangle (Ore Mountains) 1992

Region of the Black Triangle (Ore Mountains) 1993

Region of the Black Triangle (Ore Mountains) 1993

Josef Koudelka:Region of the Black Triangle (Ore Mountains),1993, Radovesická výsypka, zakladač

Josef Koudelka:Region of the Black Triangle (Ore Mountains),1993, Radovesická výsypka, zakladač