Layla Curtis

Autor
milos
Kdy
7. září 2016 - 22. října 2016

Antipodes je probíhající on-line a fotografický projekt ve kterém Layla Curtis vyhledávala, a srovnávala stovky hodin přenosů z webových kamer, prozovaných na protilehlých místech Země. Ať už jde o topografické ozvěny v krajině, nebo o podobnosti architektonických a kulturních fenoménů, hledala vždycky analogie: vrchol sopky Tungurahua v Ekvádoru se ocitá vedle majestátní sopky Sinabung v Indonésii na opačném konci světa, záběry z přístavu v Melbourne internet propojí s přístavní scénou na Azorech. Jde o cvičení koncentrace, o uměleckou apropriaci technologie šmírování a dozoru, o srovnávací studii paralelity a protikladů, ale i o mimoděčné sledování změn prostředí, s jejichž symptomy se setkáváme často v médiích i v realitě. Technické obrazy se mohou jevit jako protikladné, ale spektrum statisticky se opakujících prvků je evidentní. Série fotografických a video diptychů a kreseb vzniká díky funkcionalitě elektronických sítí, webových kamer a počítačové technologie. Autorka v projektu naznačuje skutečnost, jak vzdálená, rozdílná a přesto podobná jsou geografie, krajina a lidé planety Země. A jak magická je snadnost, s níž komunikační a informační technologie metaforicky i reálně propojují a standardizují realitu..

Layla Curtis (1975) ve své práci zkoumá symptomy hranic a pomezí jak ve fyzickém i metaforickém smyslu. Rané kartografické dílo, na němž pracovala během rezidence v Akiyoshidai International Arts Village v Japonsku je série koláží fiktivních map měst a cest. Schopnost trpělivě pozorovat nabízí Curtis možnost porozumění problematice, která se jeví být jen zdánlivě jednoduchá. V roce 2005 Layla Curtis díky stipendiu Britské rady absolvovala expedicí pořádanou British Antarctic Survey do Antarktidy. Její výsledná práce byla vystavena na samostatných výstavách v Ormeau Baths Gallery v Belfastu (2008) a New Art Gallery ve Walsallu (2006). V roce 2010 pracovala v deštném pralese na Borneu, kde žila s lovci-sběrači. Výsledkem expedice byla audiovizuální práce "Tong Tana", vystavena v Matta galerii v Londýně (2012). Dokument o její filmu "Stopaři", byl promítán v ICA v Londýně a byl součástí programu Festivalu architektury připraveném Britským filmovým institutem. Práce Antipodes byla vystavena na samostatných výstavách v Spacex, Exeter (2013) a Phoenix, Leicester, (2013). Curtis získala titul magistr výtvarných umění na Chelsea College of Art (2000) a titul bakalář výtvarného umění na Edinburgh College of Art (1998). Její díla jsou součástí Tate Collection a umělecké sbírky britské vlády a byly zařazeny do výstavy v Tate Modern; Pavilhão Lucas Nogueira Garcez-Oca, Sao Paulo, Brazílie; RMIT, Melbourne, Austrálie; v kanadském centru pro architekturu v Montréalu. Na rezidencích byla například v Art on the Underground, nebo v Turner Contemporary a v AIAV v Japonsku.

Související obsah
Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

Layla Curtis, Antipodes (Ecuador/Indonesia), online and photographic work, 2013

Layla Curtis, Antipodes (Ecuador/Indonesia), online and photographic work, 2013

Antipodes (Spain, New Zealand), online and photographic work, 2013

Antipodes (Spain, New Zealand), online and photographic work, 2013