Česká republika

Martin Škabraha

Příspěvek vychází z koncepce sociální produkce prostoru, jak jej formuloval Henri Lefevbre. Pokusí se definovat obdobu tzv. práva na město a poukázat na ohrožování tohoto práva různými formami uzurpace a exploatace krajiny, zejména její nacionalizací a komodifikací.

Martin Škabraha (1979) je český filozof a publicista. Vystudoval historii a filozofii (Ph.D.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kmenově nyní působí na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zaměřuje se především na současné politické myšlení. Vliv na jeho práci měli zejména Jan Patočka, Václav Bělohradský, Jacques Derrida a autoři spojení s kritickou teorií frankfurtské školy. Ve svých esejích spojuje postmoderní kritičnost s přesvědčením, že filozof by se měl společensky angažovat. Často publikuje texty spojované s ekologií, novou levicí a feminismem.

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …