Česká republika

PhDr.Petr Meduna Ph.D.

PhDr. Petr Meduna Ph.D. je archeolog. Po studiu na FF UK pracoval v tehdejší Expozituře archeologického ústavu v Mostě. Je autorem výzkumů v Hrdlovce a Jenišově Újezdě v předpolí velkolomu Maxim Gorkij, dnes Bílina. V současnosti pracuje v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti AV ČR a UK. Zabývá se vztahem mezi archeologií a historiografií, zvláště pro období středověku.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …