Česká republika

Stanislav Komárek

Mít zemi, mít zahradu

Kdysi byla země základním zdrojem obživy a její vlastnictví touhou všech. Po první a zejména druhé průmyslové revoluci peníze vznikají zcela jiným způsobem, byť stále jíme produkty zemědělství, které kleslo na okrajový a pohrdaný obor podnikání. Přesto subjektivní láska k zemi a rostlinám, ať už v podobě zahrad nebo i květin v kořenáči nadále trvá.

Prof.RNDr. Stanislav Komárek, Dr. je profesorem na katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Externě učí též na Katedře estetiky a Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK

6.8.1958 – nar. v Jindřichově Hradci
1977-82 – studium biologie na PřF UK
1982-83 – aspirant PaÚ ČSAV v Českých Budějovicích
od 1983 – politický asylant v Rakousku
1983-84 – spolupracovník Naturhistorického muzea ve Vídni
1985-88 – vědecký pracovník Ústavu pro ochranu rostlin ve Vídni
1989-90 – věd. prac. Zoologického ústavu Vídeňské univerzity
1990 – odborný asistent na katedře filosofie a dějin přír. věd PřF UK
1993 – půlroční stáž na Ústavu teoretické biologie univerzity v Leidenu
1994 – habilitace na PřF UK
1996-2002 – vedoucím katedry filosofie a dějin přírodních věd PřFUK
2001 – jmenování profesorem pro obor filosofie a dějiny přírodních věd
od 2005 – člen VR UK
od 2010 – člen bioetické komise při Radě vlády pro výzkum a vývoj

Nejdůležitější monografie :
a) cizojazyčné:

Komárek S.(1998): Mimicry, aposematism and related phenomena in animals and plants. Bibliography 1800-1990. 296 pp.,Vesmír, Prague.
Komárek S. (2003) : Mimicry, aposematism and related phenomena – mimetism in nature and the history of its study. 167 pp.,LINCOM, Muenchen.
Komárek S. (2009): Nature and culture: The world of phenomena and the world of interpretation. 294 pp., LINCOM, Muenchen.

b)v českém jazyce:

Komárek S. (2005): Spasení těla: Moc, nemoc a psychosomatika. 147pp., Mladá fronta, ed.Kolumbus, Praha.
Komárek S. (2008): Příroda a kultura – svět jevů a svět interpretací. 307 pp., Academia, Praha.
Komárek S. (2008): Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie. 325 pp., Academia, Praha.
Komárek S. (2011): Ochlupení bližní:Zvířata v kulturních kontextech. 261 pp., Academia, Praha.
Komárek S. (2012): Muž jako evoluční inovace? Eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách. 262pp., Academia, Praha.

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …