Česká republika

Steina

Autor
Miloš Vojtěchovský

Steina se k islandské krajině pravidelně vrací od 80.let. Putuje sama s videokamerou a obrací její objektiv dolů do příboje, do sopečných jezírek a gejzírů, směrem k nebi, rozeznělému křikem mořských ptáků. Jakoby se liduprázdnou subarktickou krajinou prodírala neznámá bytost kameramanský rukopis simuluje choreografii a trajektorii letícího ptáka, plující ryby v hejnech. Divák ztrácí snadno orientaci, povědomí, kde je nahoře a dole. Orka (v islandštině znamená přibližně "síla"). Podobně jako několik dalších Steininých děl (Geomania 1987,Borealis 1993, nebo Mech a láva, 2000) představuje komplementaritu archetypů neustálé proměny: chladné mocnosti vody, ledu, páry, deště a horkého dechu ohně, tedy prvotních geomorfických činitelů tamní krajiny. Komponenty tvoří turbulence sopečných výronů šedého bahna, život tajících ledovců, sunoucích se po černých písečných polích, rytmy příboje mořských vln, vodopádů, rychlé vody ledovcových řek. Autorka mluví raději o environmentu („prostředí") než o „instalaci". Metoda zacházení s videem a zvukem je rozdělena na tři stádia: pobyt v přírodě a natáčení v terénu, práce ve studiu a (případná) prezentace v galerii. Hrubé záběry zpracovává Steina ve studiu v Santa Fé. Zde byl téměř každý frame ORKY analyzován, de-komponován, znovuvytvářen a transmutován počítačem v software imagine, jehož je Steina spolu s Tomem Demeyerem autorkou. Jednotlivé sekvence obrazů jsou zrychlovány, zpomaleny, převráceny do negativu, nebo pouštěny pozpátku. Steina podobně pracuje s audiem: zvuk snímá mikrofonem na kameře, upravuje a sychronizuje s videem, aby jednotlivé sekvence imerzivní zvukové kompozice byly komplementární s obrazem. Hudebnost jejích „zvukově-obrazových environmentů" je rovnocená s magmatickým proudem přelévajících se světlených projekcí, vznášejících se kolem diváka na průsvitných plátnech uprostřed tmavého prostoru. (s použitím textů Audura Olafsdottira a Yvonne Spielmann)

Steina (Steinunn Briem Bjarnadottir) se narodila roku 1940 na Islandu. Vystudovala hru na housle a hudební teorii v Reykjaviku, v roce 1959 obdržela stipendium a začala studovat na HAMU (Hudební fakultě na Akademii múzických umění v Praze). Později působila jako členka Islandského symfonického orchestru. V Praze se seznámila se studentem filmového dokumentu Woodym (Bohuslavem) Vašulkou. V roce 1965 společně emigrovali do New Yorku, kde Steina zprvu působila jako hudebnice na volné noze. S videem začali pracovat společně s Woodym v roce 1969. V roce 1971 založila Steina společně Woodym a Andy Mannickem „divadlo elektronických médií“ The Electronic Kitchen. V letech 1973-79 vyučovala společně s Woodym v Mediálním centru na univerzitě v Bufallu. Od roku 1974 se Steina soustředila na rozvíjení instalací Machine Vision (Strojové vidění) a Allvision (Vševize), využívajících soustavy kamer na pohyblivých stativech v kombinaci se zrcadly, v nichž zkoumala možnost zachycení všezahrnujícího prostoru a způsob vidění zbavený závislosti na lidském modu pohledu. V roce 1980 se Vasulkovi přestěhovali do Santa Fe v Novém Mexiku se Steina se začala věnovat zobrazování krajiny. Roku 1996 působila Steina ve Studiu pro elektronickou Instrumentální hudbu STEIM v Amsterdamu a Vasulkovi měli retrospektivní výstavu v San Francisco Museum of Modern Art. V roce 1997 reprezentovala Steina Island na Benátském bienále a v Národní galerii v Praze měla retrospektivní výstavu v roce 1998. Steina působila na rezidenčním pobytu v „National Center for Experiments in Television“ v KQED v San Franciscu a v WNET/Thirteen v New Yorku. V roce 1988 byla na rezidenčním pobytu v Tokyu. Získala také podporu od New York State Council on the Arts, National Endowment for the Arts a mnohých dalších organizací. V posledních letech se věnuje multiscreenovým a multikanálovým instalacím, čerpajících zejména z islandské krajiny a houslovým performancím, při nichž využívá upravené digitální housle. Dlouhodobě se podílí na navrhování autorských tvůrčích technických nástrojů a spolupracuje na vývoji softwarových programů pro umělecké využití. (Lenka Dolanová - redakčně upraveno)

Související obsah
Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Pavel Mrkus, The Fall, foto Aleš Loziak

Epifanie – Na pomezí samoty

Otevřená a tvořivá podoba nástroje je podmínkou volby správného, šiřitelného a sdíleného způsobu pro naši šanci přežít. Ivan Illich, Tools for Conviviality …

Orka, multiscreen audiovideo installation, vasulkaarchive, videostill

Orka, multiscreen audiovideo installation, vasulkaarchive, videostill

Steina, Orka, Jáchym Myslivec

Steina, Orka, Jáchym Myslivec