Česká republika

Tereza Stöckelová

Ontologická neurčitost v planetární laboratoři

Moderní myšlení a jednání ve světě je založeno na principu předpověditelnost a kontroly. Nezamýšlené účinky našeho konání jsou „vedlejší“. Co se mění, pokud tyto účinky postavíme do centra dění? Když se limity našich schopnosti předpovědi a kontroly přestanou týkat jen toho co (ne)víme, ale stávají se součástí skutečnosti samé? Jak promýšlet planetu jako latourovsky „nemoderní“ laboratoř, v níž jsou lidé jen jedním z experimentátorů?

Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. se věnuje sociologii vědy a technologií. Tematicky se zaměřuje na soudobé proměny v praxi výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a společností a otázky politické ekologie. Vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze. V Centru pro teoretická studia při AV ČR/UK se podílí na výzkumném projektu „Praxe veřejné vykazatelnosti v současné Evropě”, v jehož rámci zkoumá možnosti účasti občanů a laiků v environmentálních sporech. Na Fakultě sociálních věd UK pracuje na výzkumu vědy a politiky geneticky modifikovaných organizmů a potravin v České republice.

vybraná bibliografie

Brož, L., T. Stöckelová, 2015. Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem. [Through the Looking-Glass and What the Social Sciences Found There] Cargo: časopis pro kulturní / sociální antropologii, 1-2: 5-33.

Stöckelová, T., T. Virtová. 2015. A tool for learning or a tool for cheating? The many-sided effects of a participatory student website in mass higher education. British Journal of Educational Technology, 45 (3): 597-607.

Stöckelová, T. 2014. Power at the Interfaces: The Contested Orderings of Academic Presents and Futures in a Social Science Department. Higher Education Policy, 27: 435–451.

Dvořáčková, J., P. Pabian, S. Smith, T. Stöckelová, K. Šima, T. Virtová. 2014. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum [Politics and everyday life in Czech universities: Ethnographic perspectives on teaching, learning and research]. Praha: Sociologické nakladatelství.

Stöckelová, T., Y. Abu Ghosh (eds.). 2013. Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: Sociologické nakladatelství.

Stöckelová, T. 2013. “Theory has no Big Others in STS”. Pp. 88-98 in H. Corvellec (ed). What is theory? Answers from the social and cultural sciences. Liber, CBS Press - Copenhagen.

Stöckelová, T. 2012. Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

Linková, M., T. Stöckelová. 2012. Public accountability and the politicization of science: The peculiar journey of Czech research assessment. Science & Public Policy, 39 (5): 618-629.

Stöckelová, T. 2012. Social technology transfer? Movement of social science knowledge beyond the academy. Theory & Psychology, 2(2): 148-161.

Stöckelová, T. 2012. Immutable mobiles derailed: STS and the epistemic geopolitics of research assessment. Science, Technology & Human Values, 37(2): 286-311.

Garforth, L., T. Stöckelová. 2012. Science Policy and STS from Other Epistemic Places. Science, Technology & Human Values, 37(2): 226-240.

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …