Česká republika

Václav Bělohradský

Prof. Václav Bělohradský PhDr. je filosof a sociolog (1944 v Praze). Po maturitě v r. 1961 studoval na FF UK do r. 1967 češtinu a historii, později filozofii a češtinu, diplomovou práci psal o markýzi de Sade; PhDr. 1969. V r. 1968 vědecká aspirantura na katedře filozofie FF UK, v r. 1970 odešel do emigrace. Působil na Filozofickém institutu Antonia Rosminiho v Janově, od r. 1973 byl profesorem sociologie na univerzitě v Janově a spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a s domácím disentem. Od r. 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd UK.

vybraná bibliografie : Člověk bez skrupulí, ČM 1991; Postkomunismus i v SSSR, Přítomnost 1991, č. 9; Kultura, trh a pravdy, Antiduch na Karlově mostě, Naléhavější než pravda, LtN 1992; Říkejme si Čerwuiši: Pokus o definici intelektuála, LtN 1994, č. 51–52; Hranice mezi kým, čím a kde, LtN 1996, č. 1; Nápisy na mohylách, LtN 1996, č. 38; Demokracie bez apokalypsy, LtN 1997, č. 17; Sešity (1969 člen redakční rady), Tvar, Mladá fronta Dnes (seriál statí 1991), Lidové noviny (předseda ediční rady). Předmluvy: Evidence a norma, J. Patočka: Kacířské eseje o filosofii dějin, Mnichov 1980; Člověk bez skrupulí, sb. Přirozený svět jako politický problém, Edice Expedice 1984, Přirozený svět jako politický problém (Československý spisovatel, 1991), Společnost nevolnosti (Slon, 2007), Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti (G plus G, 1999), Myslet zeleň světa (Mladá fronta, 1991), Kapitalismus a občanské ctnosti (Československý spisovatel,1992), Mezi světy & mezisvěty (Votobia, 1997), Kritika depolitizovaného rozumu (Grimmus, 2010), Mezi světy & mezisvěty: Reloaded 2013 (2013), Vzpoury II - Bělohradský, Schwarzenberg, Sidon (2012), Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci (2010), Lidská práva - (ne)smysl české politiky? (Slon, 2015).

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

Václav Bělohradský

Václav Bělohradský