Česká republika

Dětská dílna: Zelený Most

Kdy
23. září 2015 - 24. září 2015

Dílna s žáky Základní umělecké školy v Mostě

lektor: Radek Mikuláš
asistentka: Dagmar Šubrtová
pedagog: Romana Pavlíčková

Dílna bude věnována vlivu člověka na krajinu v industriálním věku. Ukážeme možnosti člověka krajinu ovlivňovat, ale poukážeme také na to, že i zdánlivě zcela zničená příroda má velkou schopnost obnovy. Vyvíjí se však způsobem, který mnohdy neumíme ocenit - přitom jde o místa, která každodenně míjíme. Téma bude pojednáno formou přednášky s rozsáhlým fotografickým materiálem z různých míst České republiky. Na ni naváže exkurze k přemístěnému kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě – na důvěrně známých místech tak ukážeme rozsah a rychlost změn v krajině, popřemýšlíme, jaké záměry člověka vedly a jak se postupně měnily. Kromě samotného kostela a jeho historie prodiskutujeme i původ přírodních a lidmi vytvořených krajinných útvarů. Pozornost budeme věnovat také rostlinným společenstvům v nové krajině a posoudíme, do jaké míry je tato nová krajina „divočinou.“ Radek Mikuláš

Děti, které se seznámí s ekologickými tématy, se stanou vnímavějšími k životnímu prostředí obecně. Jak jinak vysvětlit dětem abstraktní termíny jako industrializace, transformace krajiny či globalizace, než tak, že si je spojí s něčím důvěrně známým? V rámci české expedice proběhnou dva workshopy na severočeských ZUŠ, které dětem zprostředkují „paměť místní krajiny“ – například příběh přesunutého kostela, původ přírodních i lidmi vytvořených krajinných útvarů apod. Ukážeme si také, že i zdánlivě zcela zničená příroda má schopnost se obnovovat, i když způsobem, který často neumíme ocenit – přitom jde o místa, která každodenně míjíme.

Související obsah
Radek Mikoláš, foto: Dagmar Šubrtová

Radek Mikoláš, foto: Dagmar Šubrtová

RNDr. Radek Mikuláš, DSc.

RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. …

Dagmar Šubrtová

Dagmar Šubrtová

Dagmar Šubrtová

Hlavní koordinátorka. Sochařka a kurátorka Dagmar Šubrtová žije a pracuje v Kladně. Absolvovala Ateliér všeobecného sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u Kurta Gebauera. V ateliéru pak působila do roku 2013 jako asistentka. Vedle umělecké profese se věnuje i tematickým kurátorským projektům, jako je dlouhodobá dramaturgie výstavního programu Makromolekulárního ústavu AV ČR v Praze, nebo bienále Industriální stopy. …