Česká republika

Guy van Belle

Jako by svět, ve kterém žijeme by byl naplněn rostoucí nespokojeností nad tím, jak se chováme k možné budoucnosti. Včetně té nebezpečné otázky našeho přežití. Na jedné straně vidíme řízenou proměnu ekonomiky, směřující k zmenšení podílu role státu jako garanta blaha obyvatel. Ten proces je propojen s politickým, kulturním a uměleckým tradicionalismem, s ekonomickým protekcionismem a rostucím xenofobně-nacionalistickým regionalismem. To vše propojuje staré ideologické rozpory do celku pragmatické podpory těch potenciálně nejsilnějších. Modely řešení a vytváření nové společnosti jsou přenechány "abstraktní společenské třídě" (politici+průmysl+banky), které se jen minimálně týkají reálné problémy. Lze čekat, že rozhodnutí k změnám, které by nikomu neublížily, přijde shora. (Příkladem jsou konference o změně klimatu). Na druhé straně najdeme (v malých komunitách se specifickými potřebami a různými ad hoc řešeními) víc alternativních metod, určených pro řešení na úrovni každodenního života. Tato společenství jsou schopny podporovat samy sebe a někdy dokonce rozvíjet podobné aktivity i v širším kontextu. To ovšem neznamená, že to je všespasitelný model, že naše životy musíme změnit od základu. A to i v případě, že dokud nepřijmeme lepší návyky, to bude i bolet. To by znamenalo také zcela změnenou situaci pro kulturu a umění: odklon od světa a systému museí, sběratelů a galerií. Pokus nově definovat materiály, obsah a metodologie nové kreativity. Tvorba, která by byla adekvátní změněným podmínkám života na naší planetě. Staneme se pavouky a včelami, nebo spíš architekty?

Umělec, hudebník, kurátor, autor esejů a ekoaktivita. Narodil se v roce 1959 v Belgii. v současnosti žije v Malči u Hranic na Vysočině. Na konci 80. let po studiích literatury, lingvistiky, filozofie a sochařství se věnoval hlavně počítačové hudbě. Od 90. let je aktivní v oblasti novomediálního umění nejrůznějších forem. Mezi jeho virtuální organizace patřily například Stellingname (1984-1989), Young Farmers Claim Future (1990-2000), dBONANZAh! (1998-2002), v neposlední řadě mXHz.org (2002-?) a Society of Algorithm (2004-?).
Takové komunitní organizace zastřešují různé výzkumné projekty, zejména ve vztahu k elektronickým technologiím. V roce 2004 je zakládajícím členem bruselské iniciativy OKNO (2004 - 2015). V letech 2005 – 2009 žil v Bratislavě, kde začal používat pseudonym Gívan Belá. Krátce bydlel v “čistírně” Ekotechnického muzea (Staré kanalizační čistírny) v pražské Bubenči, kde se začal zabývat prozkoumáváním ekotechnických přístupů k mediálnímu umění a kde napsal fragmentální a dosud nepublikovaný “starousedlický epos”. Jeho práce má převážně intermediálnláí, synestetickou, pracují v reálném čase, jsou abstraktní, algoritmické a často se rozcházejí se standartním přístupy, parametry, dovednosti, prezentační a receptivní stereotypy.

Texty a rozhovory (výběr)

mxhz.org, "Pamphlet for a Connected Aesthetics", April 2004.

db, "The machine is an idea that art makes. Conversation with network artist Guy van Belle", 3/4 magazine 19 (2005), Bratislava.

"Early Sonic Networker: Guy van Belle in Conversation with Sabine Breitsameter", July 2005.
with Akihiro Kubota, "Society of Algorithm", in .x-med-a., experimental media arts, 2006, pp 26-27.

"Before|After|Poetika [An Introduction Only]", in .x-med-a., experimental media arts, 2006, pp 10-13.
Femke Snelting, "Genereuze Praktijken" Cross-over. Kunst, media en technologie in Vlaanderen, BAM/LannooCampus, 2008, pp 43-63. (in Dutch)

"An environmental work by the Society of Algorithm", 2011. Includes a 27-minute audio recording.

Michal Murin, "Iné storočie, iný svet - ďalší skok do prázdna", Enter 16 (2014), Bratislava, pp 58-67.

"Ekológia ako kultúrna kritika a zmena", Enter 16 (2014), Bratislava, pp 68-73.

Gívan Belá, "Jak být v souladu s ekologií a uměním... Velmi krátká úvaha o desetiletém pozorování dřímajících možností, jak udělat něco jiného z toho, co bývalo uměním, následovaná otevřeným seznamem termínů", Flash Art Czech & Slovak Edition 37 (Dec 2015), pp 33ff. (Czech)

http://yo-yo-yo.org/umeni-medialni-ekologie-umelecke-experimenty-z-nichz-zezelenate/

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

Guy van Belle, 2014

Guy van Belle, 2014