Česká republika

Jiří Šlajsna: Zaniklé obce Ústeckého kraje

Kdy
8. září 2015

Kde: Oblastní muzeum v Mostě

Přednáška historika Jiřího Šlajsny bude věnována krajině severozápadních Čech a jejím proměnám v důsledku industriálních, demografických a politických změn v průběhu 20. století. Rozmach těžby, vznik vodních děl, ale i společenské vlivy vedly k zániku mnoha sídel na území dnešního Ústeckého kraje. V rámci přednášky zazní hned několik příkladů měst a vesnic, které prohrály svůj boj s vizí „lepších zítřků“. Její součástí bude také prezentace starší panelové výstavy o zaniklých obcích Mostecka od Ing. Evy Hladké.

Účast na přednášce je bezplatná (je ovšem nutné si předem zakoupit vstupenku do muzea). Zájemce prosíme o zaslání emailové přihlášky, v níž bude uvedeno Vaše jméno a název přednášky, na info@frontiers-of-solitude.org. Přihlášeným bude následně upřesněn čas a místo srazu.

V případě dotazů kontaktujte Dagmar Šubrtovou: dasas@email.cz.

Související obsah

Mgr. Jiří Šlajsna

Historik a archeolog, autor článků o historii Chomutovska a Mostecka; pracuje v Oblastním muzeu v Mostě. Jeho hlavní specializací jsou dějiny regionu se zaměřením na Mostecko, Chomutovsko a Kadaňsko, dějiny vojenství, vojenské, politické a kulturní dějiny Evropy 18. a začátku 19. století, rok 1742 a 1813 v severozápadních Čechách, ostrostřelecké společnosti severozápadních Čech od konce 18. století a polní opevnění v Čechách od 17. do 19. století. …

Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

posterPC

posterPC

Peter Cusack: Lignitová mračna (zvukový workshop)

Dvoudenní workshop je zaměřen na průzkum krajiny poznamenané těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom následně mohli porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti. …

Vzpomínka na Jezeřské arboretum

Dílna s Milošem Šejnem je inspirovaná příběhem zámku Jezeří a okolní krajiny, hlavně bývalým arboretem - Eisenberským anglickým parkem, který pokrýval svah pod zámkem Jezeří a sahal až k dnes zaniké osadě Albrechtice. Účastníci dílny se seznámí s originální uměleckou metodou, jíž Miloš Šejn zkoumá kulturní a přírodní vrstvy krajiny od těch archaických a kosmologických až po prozaické a velice aktuální. …

Zasypávání kostela v Radověsicích, 1983

Zasypávání kostela v Radověsicích, 1983

Dolní Jiřetín, foto: archiv autora

Dolní Jiřetín, foto: archiv autora

Ervěnice, foto: archiv autora

Ervěnice, foto: archiv autora

Libkovice, foto: archiv FOS

Libkovice, foto: archiv FOS