Island

Karlotta J. Blöndal

Na pomezí samoty (union/mediation)

Na pomezí samoty (union/mediation) se skládá z krátké videosmyčky zobrazené na mobilním telefonu a socialních médiích. Práce je návštěvníku galerie prezentována individuálně buď autorkou samotnou, nebo osobnou přítomou v galerii. Práce reflektuje různé komunikační vrstvy, které byly během projektu používány: komunikaci mezi tím, kdo prezentuje a tím, kdo je adresátem uměleckého díla, mezi lidmi a mimolidskými fenomény, jako geotermální energie a energické síly, používané k tvorbě a transformování krajiny, ale i komunikační technologie využívaná jednotlivci i komunitami pro zprostředkovávání zkušeností, zprostředkování které je dostupné okamžitě, které umožňuje rychlou a snadnou konzumaci.

Druhá část práce "Na pomezí samoty (union/mediation)" je stolní praporek, jehož látku jsem nahradila akvarelem na papíře. Malbu lze vnímat jako vlajku projektu, předmět, jehož linie a barevnost připomínají organické materiály, dokonce barvu pleti. Vyjadřuje křehkou, spornou ale důležitou pozici lidského elementu vůči přírodnímu.

Vizuální umělkyně Karlotta J. Blöndal (narozena 1973) využívá širokou škálu médií sahající od kresby a malby až k textovým publikacím. Je autorkou environmentálních instalací a performancí. Blöndal zkoumá dynamiku místa nebo situace včetně možnosti jejich manipulace: vychází přitom z úvahy, jaký to vše může mít dopad pro diváka. Ve svých pracích často využívá nalezené dokumenty, v nichž nachází napětí mezi prezentací, re-prezentací a hodnotou v uměleckém díle. Většina jejích prací čerpá z formálních asociací a otevírá jejich jedinečné, poetické a někdy efemérní vlastnosti.
Blöndal studovala na islandské College of Art and Crafts a na Art Academy ve švédském Malmö, kde v roce 2002 získala magisterský diplom. Zapojuje se do mnoha uměleckých iniciativ, jako je například Living Art Museum a Galerie Signal v Malmö. Byla spolueditorkou a vydavatelkou uměleckého časopisu Sjonauki.

Související obsah
Island: photo: Pavel Mrkus, August 2015

Island: photo: Pavel Mrkus, August 2015

Práce v terénu a ekologie

Expedice napříč Islandem provede účastníky po různých místech jižního, východnho a severního Islandu, kde lze pozorovat doposud nevyužité zdroje obnovitelné energie - vodu, páru a vítr. Účastnící se také seznámí s environmentálními dopady vodních a geotermálních elektráren a jejich vlivů na krajinu a na místní mikro-ekonomiku. Navštíví například Kárahnjúkar - přehradu s největší umělou hrází v Evropě a nedalekou továrnu na zpracování hliníku, pro kterou byla přehrada postavena a která ovlivnila říční systémy. …

Skaftfell

Centrum pro vizuální umění Skaftfell v Seyðisfjörðuru hraje důležitou roli v prezentaci a podpoře rozvoje současného umění na východě Islandu. Je místem setkávání umělců a místních obyvatel, pořádá výstavy a akce, organizuje mezinárodní rezidenční program a výpravy do krajiny v okolí městečka. …

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Výstava „Na pomezí samoty“ v Praze

Vernisáž: 18h, Galerie Školská 28, Galerie Fotograf, Galerie Ex Post 19h Greg Pope - audiovizuální performance LAGOON …

Frontiers of Solitude (union), detail 2015 Flag pole, aquarelle on paper. Size variable.

Frontiers of Solitude (union), detail 2015 Flag pole, aquarelle on paper. Size variable.

Karlotta Blöndal, Frontiers of Solitude (mediation). Video loop displayed on cell phone, 2015.

Karlotta Blöndal, Frontiers of Solitude (mediation). Video loop displayed on cell phone, 2015.