Česká republika

Výstava „Na pomezí samoty“ v Praze

Kdy
4. Únor 2016 - 4. Březen 2016

Vernisáž: 18h, Galerie Školská 28, Galerie Fotograf, Galerie Ex Post

19h Greg Pope - audiovizuální performance LAGOON

Na pomezí samoty je umělecko-sociologicko-výzvědnou sondou do prostoru tří geograficky, umělecky i kulturně vzdálených zemí. Výstava shrnuje výsledky několikaměsíčního společného uměleckého výzkumu dvacítky umělců a 4 kurátorů k tématu proměn současné krajiny. Třemi nezávislými uměleckými organizacemi byli osloveni umělci žijící v Čechách, Norsku a na Islandu a vyzváni k tomu, aby reflektovali osobní zkušenosti z týdenních až třítýdenních expedic do Finmarky v subarktickém Norsku, Mostecké uhelné pánve v severních Čechách a po vysočině a kolem pobřeží Islandu. Cesty proběhly na konci léta v roce 2015 a po každé expedici měli účastníci k dispozici přibližně pět měsíců na zformulování a zpracování jednoho, či několika konceptů. Různé verze a formy realizací budou postupně prezentovány na třech výstavách v České republice a potenciálně také v zemích dalších partnerů.

Série výstav a doprovodný katalog nabízejí široké spektrum osobních postojů, interpretací, strategií a reakcí, týkajících se konkrétních reálií několika typů kulturních krajin. V hlubší rovině projekt a jednotlivé práce rezonují s obecnějšími otázkami, na které hledá dnešek odpověd, nebo spíš řešení. Koncept výstavy a jednotlivé práce nestaví většinou na abstraktních pojmech, na estetizaci formálních otázek, nevychází ze zprostředkovaných informací. Vycházejí z osobní konfrontace s třemi oblastmi Evropy, s konkretními krajinami, lidmi a jejich každodenními problémy. Dopady našeho ekonomického systému včetně vlivu industrializace na diskrétní i zjevné vrstvy krajin, prostředí a postupně i na krajinné celky lze sledovat na vlastní oči, případně slyšet na vlastní uši. Je nepochybné, že krajina se z perspektivy člověka měnila neustále. Ale teprve v poslední době máme možnost vnímat proměnu ve vzájemných vztazích a širších kontextech. Co jsme se dosud dozvídali z filmů, odborných knih, z masových médií, co k nám doléhalo z odlehlých končin planety, je dnes za humny, možná dokonce v našich domovech.

Jsme si vědomi, že projekt Na pomezí samoty je nepochybně součást uměleckého provozu a ekonomické reality, protože uskutečnění tří expedic znamenalo nutnost přemístění dvou desítek osob do relativně “odlehlých krajů” Evropy. Doufáme, že závazek spočívající ve vytvoření nezanedbatelné uhlíkové stopy lze alespoň symbolicky vyvážit naléhavostí problematiky, ke které se realizátoři a všichni účastníci projektu obracejí.

Na pražskou výstavu tématicky naváže dvoudenní mezinárodní symposium připravené ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Zaměří se zejména na vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty současných představ o tom, co znamenají slova jako prostor, prostředí, krajina a země, včetně topografie o-kraje, přechodové zóny, meze, jejího stanovení a překročení. Pozvané české i zahraniční přednášející z řad umělců, kritiků, architektů, environmentalistů, sociologů, filosofů a přírodovědců spojuje dlouhodobý odborný o občanský zájem o působení člověka na krajinu a zemský ekosystém.

Vystavující: Finnur Arnar Arnarson, Karlotta Blöndal, Gunhild Enger, Monika Fryčová, Alena Kotzmannová, Julia Martin, Pavel Mrkus, Þórunn Eymundardóttir, Tommy Høvik, Elvar Már Kjartansson, Iselin Lindstad Hauge, Vladimír Merta, Greg Pope, Kristín Rúnarsdóttir, Ivar Smedstad, Vladimír Turner, Diana Winklerová, Robert Vlasák, Martin Zet.

Na pražskou výstavu tématicky naváže dvoudenní mezinárodní symposium připravené ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Zaměří se zejména na vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty současných představ o tom, co znamenají slova jako prostor, prostředí, krajina a země, včetně topografie o-kraje, přechodové zóny, meze, jejího stanovení a překročení. Pozvané české i zahraniční přednášející z řad umělců, kritiků, architektů, environmentalistů, sociologů, filosofů a přírodovědců spojuje dlouhodobý odborný o občanský zájem o působení člověka na krajinu a zemský ekosystém.

Výstavu v galerii Školská 28, Ex Post a Galerii Fotograf připravili:Julia Martin z Centra pro současné umění Skaftafell, Ivar Smedstad z Atelier Nord a Dagmar Šubrtová a Miloš Vojtěchovský ze Školské 28 ve spolupráci s Jiřím Ptáčkem z Galerie Fotograf.
Kurátorka: Dana Recmanová.

Výstavu v galerii Školská 28, Ex Post a Galerii Fotograf připravili: Julia Martin z Centra pro současné umění Skaftafell, Ivar Smedstad z Atelier Nord a Dagmar Šubrtová a Miloš Vojtěchovský ze Školské 28 ve spolupráci s Jiřím Ptáčkem z Galerie Fotograf. 
Kurátorka: Dana Recmanová

Výstava pokračuje v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě od 31. března do 29. května a na podzim v Centru současného umění v Ústí nad Labem

K výstavě je připraven česko - anglický katalog

Součástí výstavy je Mezioborové sympozium, které proběhne 4. a 5. února 2016 ve Francouzském institutu v Praze a 4 filmové večery
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

An opening at Školská 28 Gallery

An opening at Školská 28 Gallery

Školská 28

Komunikační prostor Školská 28 (DEAI/Setkání) je multifunkční prostor v centru Prahy. Dramaturgie je zaměřena na oblast českého a zahraničního výtvarného umění, současné hudby, autorské filmové tvorby nebo nových médií. …

Skaftfell

Centrum pro vizuální umění Skaftfell v Seyðisfjörðuru hraje důležitou roli v prezentaci a podpoře rozvoje současného umění na východě Islandu. Je místem setkávání umělců a místních obyvatel, pořádá výstavy a akce, organizuje mezinárodní rezidenční program a výpravy do krajiny v okolí městečka. …

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord ANX, Oslo

Atelier Nord

Atelier Nord působí v oblasti nových médií, zejména na poli technologicky náročného typu umění experimentální povahy, a to jak v oblasti produkce, tak i distribuce a prezentace. Atelier Nord poskytuje infrastrukturu a podporu pro tvorbu i distribuci novomediálních uměleckých děl a napomáhá šíření těchto uměleckých forem. …

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Výstava „Na pomezí samoty“ v Praze

Vernisáž: 18h, Galerie Školská 28, Galerie Fotograf, Galerie Ex Post 19h Greg Pope - audiovizuální performance LAGOON …

Frontiers of Solitude - teaser

The interdisciplinary project Frontiers of Solitude focuses on contemporary transformations of the landscape and the close connections between our civilization and nature. These themes are elaborated in terms of the geography and morphology of the three specific areas of central and northern Europe. The project includes creative residencies and workshops in selected areas of the Czech Republic, Iceland and Norway. …

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Ex Post Gallery, photo: Tomáš Hrůza

Opening talks, photo: Dominik Žižka

Opening talks, photo: Dominik Žižka

Školská Gallery view, photo: Tomáš Hrůza

Školská Gallery view, photo: Tomáš Hrůza

Pavel Mrkus, The Fall, galerie Fotograf, photo: Tomáš Hrůza

Pavel Mrkus, The Fall, galerie Fotograf, photo: Tomáš Hrůza

Martin Zet: Limity, instalace, foto: Dagmar Šubrtová

Martin Zet: Limity, instalace, foto: Dagmar Šubrtová

Projekce Fotograf Gallery, foto: Tomáš Hrůza

Projekce Fotograf Gallery, foto: Tomáš Hrůza

File downloads