Česká republika

Miloš Šejn

Autor
Václav Hájek

Miloš Šejn (narozen 1947) využívá řadu výtvarných prostředků a postupů: kresba, malba, fotografie, film, instalace, akce atd. Důležitým prvkem Šejnovy tvorby je její intermediálnost. Uplatňují se zde nejen obrazové či vizuální nástroje, ale i text, slovo, tělesný pohyb a samotná duševní aktivita (tedy vědomí tvůrce i diváka). Klíčovým tématem a prostředím Šejnovy tvorby je krajina (či příroda, která je vnímána spíše ve svých fragmentech). Autor též tematizuje subjektivní prostor a přirozený obraz. Krajinu vnímá Šejn jako primární realitu, prazdroj, kořen či bázi tvorby. Tato krajina je do určité míry kulturně strukturovaná (vedou v ní cesty, orientaci napomáhají znaky). V krajině se pak nalézá subjekt, kolem něhož se shromažďuje konkrétní místo. Prostor je orientovaný či hierarchizovaný subjektem (nahoře a dole, vpředu a vzadu atd.). Takovýto prostor lze obývat, vyznat se v něm, je určen pro existenci či pobyt. Subjekt není abstraktní veličinou, ale tělesnou entitou – pohybuje se, rozhlíží, vnímá a reaguje. Dotýká se věcí, čímž vzniká jakýsi indexový či přirozený obraz, který má materiální souvislost se svým vzorem (physei eikon, naturselbstdruck, kontaktní snímek atd.). Hlavní Šejnovou aktivitou je hledání a sbírání – pigmentů a přírodnin. Z těchto látek a forem vzniká neuzavřená sbírka či archiv. Obrazy jsou výsledkem skutečné události, která není predestinovaná, ale organizuje se sama, čímž vzniká samoregulační struktura.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

Vzpomínka na Jezeřské arboretum

Dílna s Milošem Šejnem je inspirovaná příběhem zámku Jezeří a okolní krajiny, hlavně bývalým arboretem - Eisenberským anglickým parkem, který pokrýval svah pod zámkem Jezeří a sahal až k dnes zaniké osadě Albrechtice. Účastníci dílny se seznámí s originální uměleckou metodou, jíž Miloš Šejn zkoumá kulturní a přírodní vrstvy krajiny od těch archaických a kosmologických až po prozaické a velice aktuální. …

Miloš Šejn and Handa Gote: Harvesting, Raking in Sounds and Composting Pictures, 2009, photo: Archive of the artist

Miloš Šejn and Handa Gote: Harvesting, Raking in Sounds and Composting Pictures, 2009, photo: Archive of the artist

Miloš Šejn, from Jezeří to ČSA open pit, photo FOS

Miloš Šejn, from Jezeří to ČSA open pit, photo FOS