Česká republika

The Translocal Institute for Contemporary Art

Translocal Institut současného umění (zastoupený Andrásem Heszkym ) je centrum pro nadnárodní výzkum východovropského umění a ekologie, mezioborového přístupu propojujícího dějiny a současné umění s ekologickým myšlením. Založili jej v Budapešti Maja a Reuben Fowkes v roce 2013. Translocal Institute vznikl během desetileté spolupráce a výzkumu pod hlavičkou translocal.org. Vedle podpory výzkumu ve výše zmíněných oblastech Institut se podílí na kurátorských a pedagogicky zaměřených projektech ve spolupráci s univerzitami a uměleckými aktivitami v Evropě.

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

Institute: River Ecologies

Institute: River Ecologies