Česká republika

Environmentální problematika limitů těžby Severočeské hnědouhlené oblasti, 2011

Zprávu zpracoval kolektiv: ing. arch. Martin Říha, Jaroslav Stoklasa, Marie Lafarová, Jan Marek, Petr Pakosta.

Související obsah
Libkovice village,

Libkovice village,

Do hlubiny lignitových mračen

Tématem expedice Do hlubiny lignitových mračen v Mostecké pánvi jsou změny průmyslové krajiny, ztráta historických souvislostí, převrácení geologických vrstev i sociálních struktur a aktuální diskuse o prolomení územních limitů, které by mohlo vést k dalším proměnám celé oblasti. …

Kaple pod Jezeřím, foto: FOS

Kaple pod Jezeřím, foto: FOS

Václav Cílek: Posvátná krajina

Sraz: Jezeří (zámek) Posvátnou krajinu můžeme definovat jako specifický typ krajiny, která má nějaký transcendentní význam a působí na nás duchovně. Pod pojmem „duchovní působení“ rozumíme, že tento druh krajiny v nás vzbuzuje určité pocity a myšlenky, jež vedou k hlubšímu usebrání, porozumění, přemýšlení o duchovních věcech a ke smířenému spojení s nadosobní oblastí. …

posterPC

posterPC

Peter Cusack: Lignitová mračna (zvukový workshop)

Dvoudenní workshop je zaměřen na průzkum krajiny poznamenané těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom následně mohli porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti. …