Norsko

Úložiště v Reppar fjordu

Autor
Ivar Smedstad
Kdy
29. září 2015

Navštívíme oblast Fjordu Reppar, obklopeného horami s vrcholy zhruba 700 metrů nad mořem. Fjord je asi 14 km dlouhý. Kolem roku 1900 zde byla objevena ložiska mědi. Společnost Folldal Verk tu těžila mezi lety 1972 a 1978. Během této doby byl těžební odpad vhazován do vody fjordu, což poškodilo rybí populaci a negativně ovlivnilo místní rybolov.

Vzhledem k velkým zásobám mědi v pohoří Nussir, ležícím západně od města Kvalsund, je zde od roku 2011 plánováno obnovení těžby s ukládáním odpadu do vody fjordu. Návrh byl zaslán k posouzení Norskému úřadu pro ochranu životního prostředí. Zahrnuje uskladnění přibližně 17 kamionů odpadu do fjordu každý den po 20 let.

Konečné rozhodnutí, zda povolit, aby byl odpad uložen na dně fjordu, bude pravděpodobně předmětem hlasování norského parlamentu v příštím roce. Kromě škod na rybí populaci by důl pravděpodobně narušil také život místních sobích stád a ekologii okolních řek.

Související obsah
Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Kaukateino, photo: Alena Kotzmannová

Žít jinou krajinou

Norská část projektu spočívá v expedici/workshopu pro umělce zúčastněných zemí do oblasti Finnmarky v severním Norsku, která proběhla v září 2015. Tématem výpravy jsou těžební aktivity v regionu a jejich dopad na zdejší krajinu. Současná i předchozí norská vláda financovaly aktivity zaměřené na průzkum ložisek nerostných surovin a jejich využitelnost pro těžařské společnosti. To vedlo k vášnivým debatám o problematice využívání nerostných surovin, zejména v oblastech severního Norska. …

Marble Warble,  2016, 4:21, col, stereo. videostill

Marble Warble, 2016, 4:21, col, stereo. videostill

Ivar Smedstad

Ivar Smedstad působí v oboru videoartu a elektronických médií od začátku 80.let. Zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních uměleckých výstav, projekcí a festivalů. V současné době vede centrum pro mediální umění Atelier Nord v Oslu. …

Reppar Gruve, photo: archive FOS

Reppar Gruve, photo: archive FOS

Against Tailings for the Fjords, photo: The Arctic Journal

Against Tailings for the Fjords, photo: The Arctic Journal

Nussir ASA Company,Reppar Gruve

Nussir ASA Company,Reppar Gruve