Česká republika

Ivo Přikryl

Kdy
1. října 2015 - 19. října 2015

RNDr. Ivo Přikryl (1952) je hydrobiologem ve společnosti ENKI o.p.s. Třeboň. Studuje zooplankton nejrůznějších typů kontinentálních nádrží převážně ve střední Evropě. Po dvou desetiletích produkční rybníkářské hydrobiologie se nyní zabývá především ochranou mokřadů, managementem vodních nádrží a obnovou krajiny po těžbě nerostů, zejména v Podkrušnohoří.

Související obsah
Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Matěj Spurný, photo: Dagmar Šubrtová

Symposium Na pomezí samoty

Mezinárodní symposium Na pomezí samoty, připravené v rámci stejnojmenného uměleckého projektu nabízí možnost srovnání názorů, zkušeností a pohledů umělců, kurátorů a pozvaných hostů k tématu proměn krajiny, ve které dnes žijeme a které jsme součástí. Symposium hledá vzájemné vztahy mezi kulturními, politickými a ekonomickými aspekty aktuálních konceptů a představ o tom, co pro nás dnes znamenají slova jako prostředí, prostor, krajina a země, včetně topografie přechodných zón, stanovení a překračování hranic a mezí. …

Stará a nová jezera na Mostecku s hydrobiologem RNDr. Ivo Přikrylem

Jezera a mokřady se v Mostecké pánvi vyskytovaly už od třetihor a najdeme je zde i dnes. Po skončení poslední doby ledové zde vzniklo mělké Komořanské jezero s rozlohou až 5600 hektarů, které bylo postupně zanášeno splaveninami. Po roce 1931 byly jeho zbytky uměle vysušeny. Povrchová těžba uhlí od konce 19. století zcela změnila podobu místní krajiny. Po skončení těžby zůstávají v krajině jámy, které je nejvhodnější zatopit vodou a přeměnit na jezera. Ta se mohou stát strategickou zásobou kvalitní vody. Jezero Most má čistou vodu ideální pro rekreační využití, její průhlednost se celoročně pohybuje kolem 7 m. …

Na vodě - Metafyzická plavba po temných vodách Podkrušnohoří

Školská 28 Praha 1 Projekce nového filmu Martina Ryšavého. Hrdinsko – groteskní míjení několika postav na cestě do nitra nevyzpytatelné a nestabilní industriální zóny. Metafyzická plavba po temných vodách zakleté krajiny, která se vymyká schématům na mapách a nad kterou se vznáší možnost dalších osudových proměn. Cesta do reality převážně snové, přesto však konkrétní a hmatatelné. Dobrodružství v proměnlivém a nedefinitivním světě, jehož hrdinové spojují představu o naplnění života s představou o životě v divočině, ve snu nebo v zásvětí. Výchozím živlem pro filmovou evokaci této tekuté, snové kvality se stává právě voda, jeden ze základních živlů a zdrojů imaginace …

Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015

Ivo Přikryl, foto: Dagmar Šubrtová, 2015