Blog posts

Posts

A Hackers Manifesto, verze 4.0, kapitola 4.

By samotar, 10 January 2023

Trnovou korunou a tankem do srdíčka

By samotar, 2 July 2022

Hakim Bey - Informační válka

By samotar, 26 March 2022

Václav Cílek: Záhada zpívající houby

By samotar, 15 February 2022

Guy Debord - Teorie dérive

By samotar, 21 January 2022

Jack Burnham – Systémová estetika

By samotar, 19 November 2021

Rána po ránech

By samotar, 23 May 2021

Na dohled od bronzového jezdce

By samotar, 4 March 2021

Zarchivu: Hůlna-kejdže

By samotar, 7 September 2020

Center for Land Use Interpretation

By samotar, 18 June 2020

Dawn Chorus Day - zvuky za svítání

By samotar, 30 April 2020

Z archivu: Krzysztof Wodiczko v DOXU

By samotar, 26 March 2020

Pavel Ctibor: Sahat zakázáno

By samotar, 22 September 2019

Emmanuel Lévinas: HEIDEGGER, GAGARIN A MY

By samotar, 19 September 2019

Tajemství spolupráce: Miloš Šejn

By samotar, 27 June 2018

Skolt Sámi Path to Climate Change Resilience

By samotar, 10 December 2017

Ohlédnutí/Revisited Soundworm Gathering

By samotař, 9 October 2017

Kleté krajiny

By samotar, 7 October 2017

Kinterova Jednotka a postnatura

By samotař, 15 September 2017

Upsych316a Universal Psychiatric Church

By Samotar, 6 July 2017

Za teorií poznání (radostný nekrolog), Bohuslav Blažek

By miloš vojtěchovský, 9 April 2017

On the Transmutation of Species

By miloš vojtěchovský, 27 March 2017

CYBERPOSITIVE, Sadie Plant a Nick Land

By samotař, 2 March 2017

Ivan Illich: Ticho jako obecní statek

By samotař, 18 February 2017

Thomas Berry:Ekozoická éra

By samotař, 8 December 2016

Best a Basta době uhelné

By samotař, 31 October 2016

Hledání hlasu řeky Bíliny

By samotař, 23 September 2016

Bratrstvo

By samotař, 1 September 2016

Anima Mundi Revisited

By miloš vojtěchovský, 28 June 2016

Simon A. Levin: The Evolution of Ecology

By samotař, 21 June 2016

Jan Hloušek: Uranové město

By samotař, 31 May 2016

Manifest The Dark Mountain Project

By Samotar, 3 May 2016

Pokus o popis jednoho zápasu

By samotar, 29 April 2016

Nothing worse or better can happen

By Ewa Jacobsson, 5 April 2016

Jared Diamond - Easter's End

By , 21 February 2016

W. H. Auden: Journey to Iceland

By , 9 February 2016

Jussi Parikka: The Earth

By Slawomír Uher, 8 February 2016

Co číhá za humny? neboli revoluce přítomnosti

By Miloš Vojtěchovský, 31 January 2016

Red Sky: The Eschatology of Trans

By Miloš Vojtěchovský, 19 January 2016

Towards an Anti-atlas of Borders

By , 20 December 2015

Pavel Mrkus - KINESIS, instalace Nejsvětější Salvátor

By Miloš Vojtěchovský, 6 December 2015

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

By Miloš Vojtěchovský, 29 November 2015

Na Zemi vzhůru nohama

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Upside-down on Earth

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Images from Finnmark (Living Through the Landscape)

By Nicholas Norton, 12 October 2015

Czech Radio on Frontiers of Solitude

By Samotar, 10 October 2015

Langewiese and Newt or walking to Dlouhá louka

By Michal Kindernay, 7 October 2015

Notice in the Norwegian newspaper „Altaposten“

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Interview with Ivar Smedstad

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Iceland Expedition, Part 2

By Julia Martin, 4 October 2015

Closing at the Osek Monastery

By Michal Kindernay, 3 October 2015

Iceland Expedition, Part 1

By Julia Martin, 3 October 2015

Finnmarka a kopce / The Hills of Finnmark

By Vladimír Merta, 2 October 2015

Workshop with Radek Mikuláš/Dílna s Radkem Mikulášem

By Samotářka Dagmar, 26 September 2015

Já, Doly, Dolly a zemský ráj

By Samotar, 23 September 2015

Up to the Ore Mountains

By Michal, Dagmar a Helena Samotáři , 22 September 2015

Václav Cílek and the Sacred Landscape

By Samotář Michal, 22 September 2015

Picnic at the Ledvice waste pond

By Samotar, 19 September 2015

Above Jezeří Castle

By Samotar, 19 September 2015

Cancerous Land, part 3

By Tamás Sajó, 18 September 2015

Ledvice coal preparation plant

By Dominik Žižka, 18 September 2015

pod hladinou

By Dominik Žižka, 18 September 2015

Cancerous Land, part 2

By Tamás Sajó, 17 September 2015

Cancerous Land, part 1

By Tamás Sajó, 16 September 2015

Offroad trip

By Dominik Žižka, 16 September 2015

Ekologické limity a nutnost jejich prolomení

By Miloš Vojtěchovský, 16 September 2015

Lignite Clouds Sound Workshop: Days I and II

By Samotar, 15 September 2015

Walk from Mariánské Radčice

By Michal Kindernay, 12 September 2015

Mariánské Radčice and Libkovice

By Samotar, 11 September 2015

Most - Lake, Fish, algae bloom

By Samotar, 8 September 2015

Monday: Bílina open pit excursion

By Samotar, 7 September 2015

Duchcov II. - past and tomorrow

By Samotar, 6 September 2015

Duchcov II.

By Samotar, 6 September 2015

Arrival at Duchcov I.

By Samotar, 6 September 2015

Czech Republic

Poznámka k havárii rypadla KU 300 (K severu 1)

Posted by
Samotar

V rámci přípravy projektu Na hranicích samoty jsme podnikli několik výzkumných cest na sever do nitra a okolí podkrušnohorské pánve. Na expedicích se objevili: Dagmar Šubrtová, Michal Kindernay, Kryštof Pešek, Miloš Vojtěchovský, Martin Zet, Helena Čtyřoká.

V lednu 2014, právě v době kdy jsme podávali žádost k realizaci projektu na Norské granty, se na dně velkolomu ČSA propadlo do staré šachty kolesové rypadlo KU 300.

"Rypadlo se v geologicky náročném terénu dostalo v lednu 2014 do kolize se starým důlním dílem. Nehoda se obešla bez zranění. Bezpečnost zaměstnanců ani dodávky uhlí zákazníkům nejsou nijak ohroženy," uvedla k události mluvčí těžební firmy Severní energetická Gabriela Sáričková Benešová. Lom ČSA leží u Horního Jiřetína, který je před těžbou zatím chráněn územními limity těžby."

Kolesové rypadlo KU 300

Stroj pohání elektromotory, přívod energie zajišťují kabely, které musí stroj táhnout za sebou. Rypadlo obsluhuje navzdory jeho velikosti obvykle zhruba pouze pět lidí. Kromě řidiče také elektrikáři a mechanici, kteří zajišťují chod stroje. Rypadlo je vybaveno vlastním WC, jídelnou, dílnou a dnes už také klimatizací kabiny. Koleso i pohyb celého stroje je ovládáno řidičem přes řídící páky v kabině. Práci řidiče předchází povinné zacvičování nejméně 100 hodin

Kolesové rýpadlo je svými parametry je vhodné pro použití v lomech na uhelných slojích
kolesový výložník je dělený, s teleskopickým výsuvem 805 m
Na předním konci kolesového výložníku je upevněno na hřídeli bezkomorové koleso s deseti korečky o obsahu 300 l.
Hornina je vynášena z kolesa krátkým pásovým dopravníkem nebo vynášecím bubnem. Pohon kolesa je asynchronním motorem o výkonu 400 kW a napětí 6000 V.
Nakládací výložník z plnostěnných ocelových nosníků je zavěšen na kladkostroji otočně uchyceném na vyvažovacím výložníku v ose otáčení horní stavby a druhý jeho konec je otočně uložen na dolní stavbě rýpadla.
Podvozek je tvořen třemi pásovými dvojčaty se samostatnými pohony. Natáčení předních pásů je pomocí hydrauliky

tento text přibližuje případnému čtenáři:

1. fotografie některých míst, kde jsme v červnu a červenci 2015 projížděli, nebo prodleli. Pohybovali jsme se v okruhu: Zámek Jezeří, Duchcov, Most, Mariánské Radčice, Lom, Libčice, Tuchoměřice, Vršany, Chomutov, atd. Jsou zde i některé staré fotografie.

2. Předběžný průzkum s cílem zjistit jak je uhelná krajina mezi Mostem a Chomutovem rozparcelována mezi jednotlivé podniky, či těžařské společnosti.

Hlavními hráči místního významu jsou Skupina Severočeské doly, Czech Coal Group, Vršanská uhelná, Sokolovská uhelná a.s..

Czech Coal se přihlásila ke koupi saských dolů, které prodává švédská energetická firma Vattenfal

"Skupina Severočeské doly se skládá z mateřské společnosti Severočeské doly a.s. a čtyř dceřiných společností: PRODECO, a.s.
(společnost vznikla v roce 2013 fúzí společností SD - 1.strojírenská, a.s., a PRODECO, a.s.); Revitrans, a.s. (společnost vznikla
v roce 2013 fúzí společností SD - Autodoprava, a.s., a SD - Rekultivace, a.s.); SD - Kolejová doprava, a.s., a SD - KOMES, a.s.
Přidruženou společností je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Skupina Severočeské doly vnímá jako své poslání: těžbu, úpravu a prodej hnědého uhlí, rekultivaci ploch dotčených těžbou, pomoc okolním obcím a městům, jež leží v blízkosti dolů a provozů, ochranu životního prostředí. Být respektovaným lídrem v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí – to je vize, kterou by nebylo možné uskutečňovat bez významné pomoci dceřiných společností. Odpovědná společnost buduje a udržuje vztahy se svým okolím. Akceptace těžby uhlí lidmi v bezprostřední blízkosti povrchových dolů i ve vzdálenějších lokalitách je cílem komunikační strategie skupiny
Severočeské doly a je to předpoklad trvale udržitelné činnosti společnosti.

Prioritou v této oblasti je vstřícná, otevřená a oboustranná komunikace s obcemi, které sousedí s doly a provozy skupiny. Skupina aktivně spolupracuje s volenými orgány Ústeckého kraje i s krajským úřadem. Dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy a udržení finanční stability – to jsou hlavní cíle skupiny Severočeské doly vůči jejímu akcionáři. Směrem k zaměstnancům je prioritním strategickým cílem udržení vysokého
standardu bezpečnosti, sociálního smíru, zlepšování pracovních a sociálních podmínek. Skupině se daří zlepšovat stav životního prostředí ve svém okolí, za což získává uznání. Ve světovém měřítku jsou Severočeské doly považovány za špičku při provádění sanací a rekultivací území dotčeného těžbou."

"Skupinu Czech Coal v současné době tvoří především těžební společnost Vršanská uhelná a.s. a řada dalších obslužných společností.

Společnost Vršanská uhelná a.s. zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve. Disponuje uhelnými zásobami s nejdelší životností v České republice v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 společnost uzavřela smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady s energetickou společností ČEZ až do vyuhlení lomu, tzn. s potenciální více než 50letou možností těžby a využívání hnědého uhlí. Pro Vršanskou uhelnou a.s. tento kontrakt znamená dlouhodobou perspektivu, pro severočeský region je to předpoklad záruk stability v oblasti rozvoje a zaměstnanosti.

V roce 2013 se ze skupiny Czech Coal oddělila společnost Litvínovská uhelná a.s. (dnešní Severní energetická a.s. ), která těží hnědé uhlí v lomu ČSA."

"Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Tato činnost se neobejde bez vlivu na okolí. Společnost Sokolovská uhelná se ale dlouhodobě aktivně hlásí k systémové ochraně životního prostředí a minimalizaci těchto dopadů".
"Firma byla založena v roce 1994 Fondem národního majetku. O deset let později došlo k její plné privatizaci a vzniku následnické organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s."

Chemický park v Záluží u Litvínova je největší industriální areál v ČR. Byl založen roku 1939 pod názvem Sudetenländische Treibstoffwerke AG Oberleutensdorf (STW). Výráběl se zde syntetický benzin a dalších produkty z hnědého uhlí pro německou armádu. Dnes je zde největším podnikem "UNIPETROL, a.s.Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České republice a je jedním z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě. V roce 2005 se stal součástí největší rafinérské a petrochemické skupiny ve střední Evropě - Polski Koncern Naftowy PKN Orlen.
akcionáři:
PKN ORLEN S.A. - 62,99%
Skupina J&T - 23,70%
Ostatní - 13,31%

Pod Zálužím jsou zásoby uhlí a Czech Coal Group má strategický plán celý chemický areál vykoupit a oddolovat, stejně jako Krušné hory, Jiřetín a další "skrývky", které ukrývají hnědé uhlí.

Related

Into the Abyss of the Lignite Clouds
The focus of the expedition and workshops in the landscape around the Most Basin is on current changes in the heavily industrialized landscape, especially with regard to the loss of historical continuity, the transfers of geological layers and social structures, and current discussions about the abolition of territorial limits, as well as the potential for further degradation and exploitation of the landscape by extensive open cast mining. This expedition is based on the idea that it is necessary, both for art and ecology, to consider the interconnections between people and the landscape, with regard to energy resources, animals, plants, history, and the like. The domains that artists and ecologists share are not simply the realms of the beautiful, the aesthetic, or of pleasure. This thinking spurs a departure from (and rethinking of) the romantic and utilitarian models to which both art and nature have traditionally been subject. Similar attempts to rethink this subject are also occurring in sociology, biology, and philosophy, as well as in the arts. These issues are relevant everywhere, but they are especially pertinent in the Most Basin, which is a unique area with its uncanny combination of its remaining natural niches, a long history of heavy industrial pollution and open cast mining, and recent efforts for environmental recultivation. Participants: Gunnhild Enger, Þórunn Eymundardóttir, Tommy Høvik, Kristín Rúnarsdóttir, Vladimír Turner, Robert Vlasák, Martin Zet. Organisation: Dagmar Šubrtová, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay. …

Media