Blog posts

Posts

A Hackers Manifesto, verze 4.0, kapitola 4.

By samotar, 10 January 2023

Trnovou korunou a tankem do srdíčka

By samotar, 2 July 2022

Hakim Bey - Informační válka

By samotar, 26 March 2022

Václav Cílek: Záhada zpívající houby

By samotar, 15 February 2022

Guy Debord - Teorie dérive

By samotar, 21 January 2022

Jack Burnham – Systémová estetika

By samotar, 19 November 2021

Rána po ránech

By samotar, 23 May 2021

Na dohled od bronzového jezdce

By samotar, 4 March 2021

Zarchivu: Hůlna-kejdže

By samotar, 7 September 2020

Center for Land Use Interpretation

By samotar, 18 June 2020

Dawn Chorus Day - zvuky za svítání

By samotar, 30 April 2020

Z archivu: Krzysztof Wodiczko v DOXU

By samotar, 26 March 2020

Pavel Ctibor: Sahat zakázáno

By samotar, 22 September 2019

Emmanuel Lévinas: HEIDEGGER, GAGARIN A MY

By samotar, 19 September 2019

Tajemství spolupráce: Miloš Šejn

By samotar, 27 June 2018

Skolt Sámi Path to Climate Change Resilience

By samotar, 10 December 2017

Ohlédnutí/Revisited Soundworm Gathering

By samotař, 9 October 2017

Kleté krajiny

By samotar, 7 October 2017

Kinterova Jednotka a postnatura

By samotař, 15 September 2017

Upsych316a Universal Psychiatric Church

By Samotar, 6 July 2017

Za teorií poznání (radostný nekrolog), Bohuslav Blažek

By miloš vojtěchovský, 9 April 2017

On the Transmutation of Species

By miloš vojtěchovský, 27 March 2017

CYBERPOSITIVE, Sadie Plant a Nick Land

By samotař, 2 March 2017

Ivan Illich: Ticho jako obecní statek

By samotař, 18 February 2017

Thomas Berry:Ekozoická éra

By samotař, 8 December 2016

Best a Basta době uhelné

By samotař, 31 October 2016

Hledání hlasu řeky Bíliny

By samotař, 23 September 2016

Bratrstvo

By samotař, 1 September 2016

Anima Mundi Revisited

By miloš vojtěchovský, 28 June 2016

Simon A. Levin: The Evolution of Ecology

By samotař, 21 June 2016

Jan Hloušek: Uranové město

By samotař, 31 May 2016

Manifest The Dark Mountain Project

By Samotar, 3 May 2016

Pokus o popis jednoho zápasu

By samotar, 29 April 2016

Nothing worse or better can happen

By Ewa Jacobsson, 5 April 2016

Jared Diamond - Easter's End

By , 21 February 2016

W. H. Auden: Journey to Iceland

By , 9 February 2016

Jussi Parikka: The Earth

By Slawomír Uher, 8 February 2016

Co číhá za humny? neboli revoluce přítomnosti

By Miloš Vojtěchovský, 31 January 2016

Red Sky: The Eschatology of Trans

By Miloš Vojtěchovský, 19 January 2016

Towards an Anti-atlas of Borders

By , 20 December 2015

Pavel Mrkus - KINESIS, instalace Nejsvětější Salvátor

By Miloš Vojtěchovský, 6 December 2015

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

By Miloš Vojtěchovský, 29 November 2015

Na Zemi vzhůru nohama

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Upside-down on Earth

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Images from Finnmark (Living Through the Landscape)

By Nicholas Norton, 12 October 2015

Czech Radio on Frontiers of Solitude

By Samotar, 10 October 2015

Langewiese and Newt or walking to Dlouhá louka

By Michal Kindernay, 7 October 2015

Notice in the Norwegian newspaper „Altaposten“

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Interview with Ivar Smedstad

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Iceland Expedition, Part 2

By Julia Martin, 4 October 2015

Closing at the Osek Monastery

By Michal Kindernay, 3 October 2015

Iceland Expedition, Part 1

By Julia Martin, 3 October 2015

Finnmarka a kopce / The Hills of Finnmark

By Vladimír Merta, 2 October 2015

Workshop with Radek Mikuláš/Dílna s Radkem Mikulášem

By Samotářka Dagmar, 26 September 2015

Já, Doly, Dolly a zemský ráj

By Samotar, 23 September 2015

Up to the Ore Mountains

By Michal, Dagmar a Helena Samotáři , 22 September 2015

Václav Cílek and the Sacred Landscape

By Samotář Michal, 22 September 2015

Picnic at the Ledvice waste pond

By Samotar, 19 September 2015

Above Jezeří Castle

By Samotar, 19 September 2015

Cancerous Land, part 3

By Tamás Sajó, 18 September 2015

Ledvice coal preparation plant

By Dominik Žižka, 18 September 2015

pod hladinou

By Dominik Žižka, 18 September 2015

Cancerous Land, part 2

By Tamás Sajó, 17 September 2015

Cancerous Land, part 1

By Tamás Sajó, 16 September 2015

Offroad trip

By Dominik Žižka, 16 September 2015

Ekologické limity a nutnost jejich prolomení

By Miloš Vojtěchovský, 16 September 2015

Lignite Clouds Sound Workshop: Days I and II

By Samotar, 15 September 2015

Walk from Mariánské Radčice

By Michal Kindernay, 12 September 2015

Mariánské Radčice and Libkovice

By Samotar, 11 September 2015

Most - Lake, Fish, algae bloom

By Samotar, 8 September 2015

Monday: Bílina open pit excursion

By Samotar, 7 September 2015

Duchcov II. - past and tomorrow

By Samotar, 6 September 2015

Duchcov II.

By Samotar, 6 September 2015

Arrival at Duchcov I.

By Samotar, 6 September 2015

Czech Republic

Bratrstvo

Posted by
samotař

Friendly Fire, instalace Woody Vasulka, foto z Vasulka archiv

Série The Brotherhood, které se její autor Woody Vasulka věnoval v 90. letech minulého století, byla jeho poslední velkou týmovou realizací. Práce Friendly Fire tvoří jeden segment z celkově šesti vzájemně propojených interaktivních a kybernetických systémů, tématizujících Vasulkův skepticky ambivalentní komentář k dvacátému století. Své koncepty, inspiraci a myšlenkové podloží Bratrstva Vasulka komentoval opakovaně v několika rozhovorech a autorských textech. Nicméně i napříč jeho zdůraznovaným intencím a motivacím zůstává i po dvaceti letech toto mnohavrstevnaté dílo jak ve své fyzické podobě, tak jako koncept výzvou k re-interpretacím a hledání nových souvislostí.

Tématické okruhy a přístupy, konstitující "The Brotherhood-Bratrstvo" nalezneme v mnoha předchozích Vasulkových projektech a řada z nich je ve zjevné i latentní formě v tomto syntetickém díle obsažena. Jako přímý předobraz série je považován soubor kyber-mechanické scénografie, připravený pro příležitost performance "Events from the Elsewhere" (1985 - 1990). Také zde její autoři recyklovali a re-kontextualizovali „nalezený“ technický objekt, pocházející z vojensko-vědecko-výzkumného prostředí. Gyroskop dekonstruovali a opatřili alternativní funkčností, souborem senzorů, softwarem, rozhraním aby jej vložili do posunutého estetického a kulturního kontextu a významu. Vasulka jako často předtím pracoval v týmu: s inženýrem-konstruktérem Donem Buchlou, hudebníkem Davidem Dunnem, performerem Timem Thompsonem a performerkou Joan La Barbara. Systém, prostředí, soustrojí (hardware a software) bylo vystaveno v různých konfiguracích pod názvem "The Theater of Hybrid Automata" (1990).

Slovo theater - theatrum (latinsky theatron "divadlo; podívaná," "místo k pozorování,řecky "theasthai " spatřit") bylo zde zvoleno patrně s vědomím genealogie latinského významu, používaného v pozdním manýrismu a baroku. To byla turbulentní a pozdější modernitu formující epocha evropských dějin, o kterou se Vasulka (včetně otázek metafyziky, hermetismu a alchymie) tehdy zajímá. Teatrum mundi - „divadlo světa“ je v tomto smyslu vnímán jako „vnitřní model“, jako umělý akt syntetizujícího rozumu, komplementarity rozumu i mystiky, fyziky i metafyziky, směřujícící k symbolickému zobrazení skutečnosti, k obrazu topografického i ideografického uspořádání univerza, včetně oněch viditelných i lidskými smysly nepostihnutelných vazeb a zákonů. Prostorové uspořádání instalace "Divadla hybridních automatů" s její symetrickou orientací projekčních ploch, uspořádaných kolem centrálního projekčního systému jakoby odkazovalo na ikonografii zpodobňování barokního světa, viděného zde ovšem prizmatem kybernetických systémů zpětných vazeb, militarismu a informační teorie.

Podobný přístup k zachycení obecného prostřednictvím jednotlivého lze najít i v soustrojích The Brotherhood a tedy i u práce Friendly Fire.
Tak jako tomu bylo u Divadla hybridních automatů, Bratrstvo – (dávám přednost tomuto českému termínu) vznikalo postupně jako mezioborový projekt. Na jeho vzniku se podílela skupina odborníků, programátorů, mechaniků, umělců i producentů. Každá součást celkového prostředí může působit samostatně, jako autonomní jednotka. Ale teprve společně - v hybridním, semirobotickém, nebo „cyborgovém“ souručenství dostávají jednotlivé „postavy“ další významy, zpětné vazby a rozměry dialogu. Jediný z aktérů Bratrstva ženského rodu – Maiden/Dívka, je naprogramován tak, aby pasivně převáděl signál z MIDI houslí do makabriozního pohybu, jehož choreografii definují kánony a způsob uvažování Bratrstva.

Friendly Fire je podobně jako například collateral damage mezinárodně srozumitelný termín. V žargonu vojenských institucí je tak označována chyba, nebo nevítaná událost, kdy během bojové operace je zasažen a zničen vlastní vojenský objekt. Ve Válce v Perském zálivu (1990-1991), kdy Vasulka na sérii začínal pracovat - zemřelo několik desítek amerických a britských vojáků poté, co posádky stíhaček a vrtulníků, sledujících bitevní terén přes interface palubních přístrojů chybně identifikovaly spojenecké vozidlo jako nepřátelský objekt. Odhadované ztráty irácké armády (až 100 000 lidí) na útěku z Kuvajtu byly díky pečlivě mediální kontrole spojenců dlouho utajovány. Na straně aliance zahynulo kolem 300 vojáků a 24 procent z nich pak v důsledku „přátelské palby“. Jean Baudrillard válku v Perském zálivu pohotově v článku pro Guardian označil jako něco, co se jako válka jen tvářilo. Ve skutečnosti to bylo mediální představení, prezentace hegemonie supervelmocí, simulace skutečného souboje, tok virtuálních technických obrazů, připomínajících monitory trenažérů, svádivou vizualitu enginů počítačových her a strategických algoritmů Hollywoodu. Válečná technologie realitu boje proměnila v simulakrum.

Woody Vasulka použil jako obrazový námět instalace Table 3, Friendy Fire právě apropriované video, zaznamenávající střelbu do vzdálených postav, prchajících od tanku, zasaženého projektilem z vrtulníku. Percepční kód a modus nočního vidění videokamery byl dekodovaný člověkem s prstem na spoušti. Chybně. Lidský prvek se stal kauzalitou poruchy, kolapsem v jinak hladce nezpochybnitelné funkčnosti mechanického aparátu, konstruovaného k eliminaci pohybujícího se vzdáleného objektu, chladného aktu horké násilné smrti člověka. Instalace je opatřena rozhraním, pomocí kterého ji lze proměnit v aluzi na strategickou počítačovou hru

Jaké poselství série Bratrstvo (nebo Bratrství) a Friendly Fire ukrývá? (Sebe)kritiku mužského principu ovládání světa prostřednictvím technologií, nástrojů, zbraní? Vasulka k sofistikovaným přístrojům a nástrojům, i když je třeba nalézal ve sběrných surovinách, chová s respektem inženýra. Vnímá instrument jako vzácný konvolut, do něhož je vložena suma inteligence jeho konstruktérů. Druhá možnost je vidět Bratrstvo jako modernisticko utopický projekt kybernetické komunity, schopné lidský rozum a tvořivost, směřující k destrukci a sebedestrukci korigovat pomocí umělé inteligence nesentimentálních bytostí posthumánní doby. Série Bratrstvo je podobně jako třeba Vasulkovo video Art of Memory nesena dialektikou mezi prométeovskou i démonickou stránkou techniky, mezi optimistickým étosem modernismu i jeho postmoderní kritikou.

Miloš Vojtěchovský

Related

Epiphany – Frontiers of Solitude
Dům umění Ústí nad Labem September – October 2016 http://duul.ujep.cz/ An exhibition and symposium created within the framework of the international transdisciplinary project Frontiers of Solitude. .. there are many, many other worlds, yes, but they are all hidden within this one. And so to neglect this humble, imperfect, and infinitely mysterious world is to recklessly endanger all the others. Earth in Eclipse-an Essay on the Philosophy of Science and Ethics David Abram Aside from its biblical, gnostic, or metaphysical meaning, the term epiphany also raises issues concerning the relationship between humans and nature and the boundaries of thought, belief and epistemology. Where does the sacred lead and where does the profane begin? Where does the revealed come from, and what does it consist of? The idea of revelation and its embodiment affects our relationship with the sacred, as well as our neighbors, and also our sense of belonging to a physical world, which we are increasingly remaking in our image. What kind of image is it? We will need to reevaluate our technological approach to the environment, which we understand reflexively as an inexhaustible deposit, a source of energy, as a free reservoir for exclusively human use. A criticism of “disenchantment,” of the alienation of humankind toward the biological world, is found in different areas of contemporary science, humanities, religion, philosophy, economics and art. It is becoming evident that this is a dangerous and complex cluster of values, interests and assumptions, providing the elites with access to unimaginable wealth, and sacrificing the rest of the biosphere, edging us nearer to the environmental extreme of physical survival. The project Frontiers of Solitude develops this discourse. The exhibition and the accompanying program serve as an attempt to outline the relationships among the cultural, economic, and ethical issues of the environmental challenges we currently face. In 2015, Frontiers of Solitude launched three separate expeditions to ecologically threatened areas of Europe. In addition, the project has offered a series of exhibitions, meetings, workshops and symposia. The expedition “Into the Abyss of Lignite Clouds” took place in the Most lignite coal basin in the Czech Republic. The participants researched the morphology and the history of this region -- a landscape that has been heavily transformed to a depth of several hundred meters by industrial exploitation. The toxic Black Triangle, which is defined roughly as a carbon-rich area between Sokolov, Litvínov, Bad Brambach and Katowice, has softened its boundaries somewhat since 1989, and, on the whole, has grown. The exhibition presents several works that were produced by artists participating in the project - Elvar Már Kjartansson, Pavel Mrkus, Robert Vlasak, Martin Zet, Vladimír Turner, Julia Martin). In this extended form, the project focus shifts to both local and global contexts through a selection of works by several Czech and foreign artists, whose approach resonates with issues that the project raises: Steina Vasulka [IS], Layla Curtis [UK],, Michal Kindernay and Paul Chaney [UK]). These works are enriched by a few contextual interventions and artifacts, such as a selection of apocalyptic documentary photography from the series of Ore Mountains landscapes by Josef Koudelka (Black Triangle-1990-1994), as well as a stage-design-like intervention by JSD - Peerless Brotherhood of the Holy Nurture from The Universal Psychiatric Church 316a (UPSYCH) in Kuřivody. The exhibition outlines the cross-connections among various social, psychological, mythical, economic and cultural landscapes. The works reflect the process of a larger-scale globalization and touch not just upon the perspectives of geology, meteorology, energy and ethics, but also try to penetrate into the lower depths of the demonology of the landscape of the 21st century. An accompanying program and an interdisciplinary symposium will be dedicated to the problems of Art and the Anthropocene, and is scheduled for October 19, 2016. The schedule and program of the symposium The Landscape in Focus will be announced as soon as possible. preliminary program see Krajina v pozoru/The Landscape in Focus …

Media