Blog posts

Posts

A Hackers Manifesto, verze 4.0, kapitola 4.

By samotar, 10 January 2023

Trnovou korunou a tankem do srdíčka

By samotar, 2 July 2022

Hakim Bey - Informační válka

By samotar, 26 March 2022

Václav Cílek: Záhada zpívající houby

By samotar, 15 February 2022

Guy Debord - Teorie dérive

By samotar, 21 January 2022

Jack Burnham – Systémová estetika

By samotar, 19 November 2021

Rána po ránech

By samotar, 23 May 2021

Na dohled od bronzového jezdce

By samotar, 4 March 2021

Zarchivu: Hůlna-kejdže

By samotar, 7 September 2020

Center for Land Use Interpretation

By samotar, 18 June 2020

Dawn Chorus Day - zvuky za svítání

By samotar, 30 April 2020

Z archivu: Krzysztof Wodiczko v DOXU

By samotar, 26 March 2020

Pavel Ctibor: Sahat zakázáno

By samotar, 22 September 2019

Emmanuel Lévinas: HEIDEGGER, GAGARIN A MY

By samotar, 19 September 2019

Tajemství spolupráce: Miloš Šejn

By samotar, 27 June 2018

Skolt Sámi Path to Climate Change Resilience

By samotar, 10 December 2017

Ohlédnutí/Revisited Soundworm Gathering

By samotař, 9 October 2017

Kleté krajiny

By samotar, 7 October 2017

Kinterova Jednotka a postnatura

By samotař, 15 September 2017

Upsych316a Universal Psychiatric Church

By Samotar, 6 July 2017

Za teorií poznání (radostný nekrolog), Bohuslav Blažek

By miloš vojtěchovský, 9 April 2017

On the Transmutation of Species

By miloš vojtěchovský, 27 March 2017

CYBERPOSITIVE, Sadie Plant a Nick Land

By samotař, 2 March 2017

Ivan Illich: Ticho jako obecní statek

By samotař, 18 February 2017

Thomas Berry:Ekozoická éra

By samotař, 8 December 2016

Best a Basta době uhelné

By samotař, 31 October 2016

Hledání hlasu řeky Bíliny

By samotař, 23 September 2016

Bratrstvo

By samotař, 1 September 2016

Anima Mundi Revisited

By miloš vojtěchovský, 28 June 2016

Simon A. Levin: The Evolution of Ecology

By samotař, 21 June 2016

Jan Hloušek: Uranové město

By samotař, 31 May 2016

Manifest The Dark Mountain Project

By Samotar, 3 May 2016

Pokus o popis jednoho zápasu

By samotar, 29 April 2016

Nothing worse or better can happen

By Ewa Jacobsson, 5 April 2016

Jared Diamond - Easter's End

By , 21 February 2016

W. H. Auden: Journey to Iceland

By , 9 February 2016

Jussi Parikka: The Earth

By Slawomír Uher, 8 February 2016

Co číhá za humny? neboli revoluce přítomnosti

By Miloš Vojtěchovský, 31 January 2016

Red Sky: The Eschatology of Trans

By Miloš Vojtěchovský, 19 January 2016

Towards an Anti-atlas of Borders

By , 20 December 2015

Pavel Mrkus - KINESIS, instalace Nejsvětější Salvátor

By Miloš Vojtěchovský, 6 December 2015

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

By Miloš Vojtěchovský, 29 November 2015

Na Zemi vzhůru nohama

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Upside-down on Earth

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Images from Finnmark (Living Through the Landscape)

By Nicholas Norton, 12 October 2015

Czech Radio on Frontiers of Solitude

By Samotar, 10 October 2015

Langewiese and Newt or walking to Dlouhá louka

By Michal Kindernay, 7 October 2015

Notice in the Norwegian newspaper „Altaposten“

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Interview with Ivar Smedstad

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Iceland Expedition, Part 2

By Julia Martin, 4 October 2015

Closing at the Osek Monastery

By Michal Kindernay, 3 October 2015

Iceland Expedition, Part 1

By Julia Martin, 3 October 2015

Finnmarka a kopce / The Hills of Finnmark

By Vladimír Merta, 2 October 2015

Workshop with Radek Mikuláš/Dílna s Radkem Mikulášem

By Samotářka Dagmar, 26 September 2015

Já, Doly, Dolly a zemský ráj

By Samotar, 23 September 2015

Up to the Ore Mountains

By Michal, Dagmar a Helena Samotáři , 22 September 2015

Václav Cílek and the Sacred Landscape

By Samotář Michal, 22 September 2015

Picnic at the Ledvice waste pond

By Samotar, 19 September 2015

Above Jezeří Castle

By Samotar, 19 September 2015

Cancerous Land, part 3

By Tamás Sajó, 18 September 2015

Ledvice coal preparation plant

By Dominik Žižka, 18 September 2015

pod hladinou

By Dominik Žižka, 18 September 2015

Cancerous Land, part 2

By Tamás Sajó, 17 September 2015

Cancerous Land, part 1

By Tamás Sajó, 16 September 2015

Offroad trip

By Dominik Žižka, 16 September 2015

Ekologické limity a nutnost jejich prolomení

By Miloš Vojtěchovský, 16 September 2015

Lignite Clouds Sound Workshop: Days I and II

By Samotar, 15 September 2015

Walk from Mariánské Radčice

By Michal Kindernay, 12 September 2015

Mariánské Radčice and Libkovice

By Samotar, 11 September 2015

Most - Lake, Fish, algae bloom

By Samotar, 8 September 2015

Monday: Bílina open pit excursion

By Samotar, 7 September 2015

Duchcov II. - past and tomorrow

By Samotar, 6 September 2015

Duchcov II.

By Samotar, 6 September 2015

Arrival at Duchcov I.

By Samotar, 6 September 2015

Czech Republic

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

Posted by
Miloš Vojtěchovský

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

Ve věci rozdílnosti není nic jasnějšího než vztahy mezi živým organismem a jeho prostředím.
Roger Callois: Mimikry a legendární psychasthenia, Minotaure 1935

V sympatetických tradicích hermetismu, magie a alchymie musel být hledán a případně občas nalezen rezonující princip souvztažnosti. Analogie mezi mikrokosmem a makrokosmem, velkým a malým, vnitřním a vnějším, náhodným a zákonitým, mezi organickým a anorganickým, snovým a jasnozřivým, novým a archaickým, lidským a mimolidským. Řekněme, že to starodávné synkretické vidění světa zkusmo pro tuto příležitost přijmeme a pokusíme se tímto prizmatem vysledovat možné analogie mezi (například) tvářemi starých soch a obrazů a krajinou, v níž chodili jejich (často anomymní) autoři. (V galerii jsou zatím víceméně hlavně tváře gotických soch, ale doufám, že komplementární sérii portrétů najdu a doplnim).

Ve Valdštejnské jízdárně byla 27. listopadu zahájena expozice s inspirativním názvem "Bez hranic".

Kurátorskému týmu z FF UJEP v Ústí nad Labem a FF UK v Praze se pro tuto výstavu podařilo během několika let shromáždit, restaurovat a získat k zápůjčce víc než 200 objektů pocházejících od konce 13 století do roku 1550 z krajů na jižní straně Krušných hor. Většina pochází z kostelů a klášterů tedy od Litoměřic, Ústí nad Labem, Loun, Mostu, Oseka, Chomutova až po Kadaň. „Přeshraniční oblast Krušných hor vykazovala v období vrcholného a pozdního středověku intenzivní obchodní a kulturní provázanost Českého království a Saského kurfiřství. Cílem výstavy je představit divákům kulturní a umělecké bohatství, ale také posílit identitu regionu, jež byla do značné míry zapomenuta v důsledku událostí minulého století i ztrátou kulturní krajiny povrchovou těžbou uhlí,“ říká autorka konceptu Michaela Ottová. O tom, co "ztráta kulturní krajiny" zde konkrétně znamenala, je patrně v katalogu vědecky pojednáno. Kdo oblast mezi Ústím nad Labem, Litoměřicemi a Sokolovem procestoval někdy autem, pěšmo, nebo na kole, umí vydolovat z paměti obrazy zničených a rozpadlých památek a statistický údaj, že díky uhlí a násilným přesunům obyvatelstva zmizelo od poloviny minulého století v podkrušnohoří skoro 200 vesnic včetně kostelů, klášterů, kaplí a kapliček, zámků, a jejich vybavení, božích muk, smírčích křížů a rozcestníků. Lze tedy tvrdit, že dějiny kulturních památek krušnohorského kraje jsou i ve srovnání s ostatními kraji dosti pohnuté a obrysy setmělé.

Také výstavní prostor je ponořen do přítmí a zapadá nejen do kulturní geografie, ale i do adventně větrného, pošmourného času plískanic a smogových mlh. Z průvodního textu jsem zjistil, že je to od roku 1928, kdy v Mostě byla poslední větší tématická výstava gotiky v regionu, první příležitost se znovu podívat zblízka "do očí" pozdně středověkým a renesančním plastikám. Právě sochy mne tentokrát na výstavě zaujaly víc, než slavné deskové obrazy, manuskripty a liturgické předměty.

Nejvíc mne oslovila fyziognomie podkrušnohorských svatých a světic. Pokusil jsem se několik z nich - když kustodi byli právě z dohledu - vyfotografovat. Napadlo mne - jsa ovlivněn principy poetické souvstažnosti a vzpomínkami na krajinu - zda hypoteticky lze v tvářích madon, kristů a mučedníků najít podobu (tehdejšího) dnes navždy zmizelého krušného kraje? Pigmenty v podloží, pletivo půdních vlásečnic, hliněný humus, kameny z lesních lomů a letokruhy dubů a kůry bukových kmenů, z nichž byly budovány středověké kláštery, kostely a celá města? Včetně povědomí o tom, že tehdy - ještě se bezstarostně opírající o hluboko ponořené sloje zuhelnatělého dřeva, jen s endoskopickou zkušeností dobývání stříbra - mohla podhorská krajina tušit, jakou ji lidé budoucnosti chystají krutou a nelítostnou vivisekci.

U některých soch - například u tváře Krista z františkánského "Kostela Čtrnácti svatých pomocníků" v Kadani - jsem měl dojem, že typologicky mají zakódovaný jakýsi nepominutelný výraz. Težko jej lze najít v Sasku, natožpak ve středních, jižních Čechách, a vůbec už ne někde daleko, v Dolních Rakousích, Korutanech, nebo Slezsku. Jako autor kadaňského Ukřižovaného je některými historiky označován jistý Ulrich Creutz (Ulrich Kříž), který žil nejspíš v Horním Sasku. Creutz do Čech přijel na pozvání rodiny Lobkoviců kolem roku 1515 a pracoval nějaký čas v Kadani. U františkánů se od něho dochovala ona socha mystického ukřižovaného Krista, drobnější socha bolestného Krista a kamený epitaf Jana Hasištejnského z Lobkovic. Náhrobek s ležící kostrou obtočenou tlustým hadem si možná Jan nechal u Ulricha navrhnout a vysochat ještě před svou smrtí 8. srpna 1517. Ikonograficky je to dílo spíš časné barokní, nebo manýristické než renesanční. Možná k němu byl zadavatel inspirován během svých četných cest po Evropě. Jan bojoval za krále Jiřího z Poděbrad, za vlády krále Vladislava II. byl jako diplomat několikrát vyslán do Říma. Od Jiřího z Poděbrad dostal za zásluhy ve vsi Březno povolení vařit pivo, péct chleba, prodávat maso a držet tzv. týdenní trh. Od krále Vladislava II. pak povolení k těžbě stříbra a železné rudy v Hasištejnských horách.

Janův bratr Bohuslav Hasištejný- básník, humanista a také diplomat se poslední roky života na hradě Hasištejn věnoval humanistické škole s budování rozsáhlé knihovny, která údajně patřila mezi největší v Evropě. Zemřel v listopadu roku 1510 a byl pohřben v rodové hrobce gotického kostela sv. Mikuláše v hornickém městečku Přísečnice (Pressnitz, Presnitz, Pressniz, Pressents, nebo Přessnitz). Od roku 1963 jsou jeho tělesné pozůstatky na dně údolní přehrady.

Po Janově smrti sochař Ulrich Kříž nejspíš ze severních Čech odešel a vrátil se ke kurfiřtům do Saska. V Halle mu bývá připisována sochařská výzdoba kazatelny v místním dómu z roku 1521. Zapletl se do reformační revolty a po porážce selského vojska roku 1525 měl být zatčen, mučen a z města Halle vypovězen. Kam odešel prameny už neuvádějí.

Nebo madona, jejiž detail tváře vidíte dole. Vybavena nadměrným nosem, podbradkem a mandlovýma, trochu vypoulenýma očima z nichž jedno jde trochu šejdrem. Ježíšek drží hrozen vína a má podivnou, nedětskou tvář. I když se usmívá, nenese jeho obličej ani stopu radosti. Vystouplé oči skleslých koutktů nasvědčují o začínající Basedowě nemoci.

Na výstavu jsem se vrátil a pořídíl několik dalších portrétů. Gotické obličeje doplněny o několik fotografi ze série zaniklých obcí Filipa Skaláka (work in process). A nahrávka lektorské prohlídky. jmeno doplnit.

Media