Blog posts

Posts

A Hackers Manifesto, verze 4.0, kapitola 4.

By samotar, 10 January 2023

Trnovou korunou a tankem do srdíčka

By samotar, 2 July 2022

Hakim Bey - Informační válka

By samotar, 26 March 2022

Václav Cílek: Záhada zpívající houby

By samotar, 15 February 2022

Guy Debord - Teorie dérive

By samotar, 21 January 2022

Jack Burnham – Systémová estetika

By samotar, 19 November 2021

Rána po ránech

By samotar, 23 May 2021

Na dohled od bronzového jezdce

By samotar, 4 March 2021

Zarchivu: Hůlna-kejdže

By samotar, 7 September 2020

Center for Land Use Interpretation

By samotar, 18 June 2020

Dawn Chorus Day - zvuky za svítání

By samotar, 30 April 2020

Z archivu: Krzysztof Wodiczko v DOXU

By samotar, 26 March 2020

Pavel Ctibor: Sahat zakázáno

By samotar, 22 September 2019

Emmanuel Lévinas: HEIDEGGER, GAGARIN A MY

By samotar, 19 September 2019

Tajemství spolupráce: Miloš Šejn

By samotar, 27 June 2018

Skolt Sámi Path to Climate Change Resilience

By samotar, 10 December 2017

Ohlédnutí/Revisited Soundworm Gathering

By samotař, 9 October 2017

Kleté krajiny

By samotar, 7 October 2017

Kinterova Jednotka a postnatura

By samotař, 15 September 2017

Upsych316a Universal Psychiatric Church

By Samotar, 6 July 2017

Za teorií poznání (radostný nekrolog), Bohuslav Blažek

By miloš vojtěchovský, 9 April 2017

On the Transmutation of Species

By miloš vojtěchovský, 27 March 2017

CYBERPOSITIVE, Sadie Plant a Nick Land

By samotař, 2 March 2017

Ivan Illich: Ticho jako obecní statek

By samotař, 18 February 2017

Thomas Berry:Ekozoická éra

By samotař, 8 December 2016

Best a Basta době uhelné

By samotař, 31 October 2016

Hledání hlasu řeky Bíliny

By samotař, 23 September 2016

Bratrstvo

By samotař, 1 September 2016

Anima Mundi Revisited

By miloš vojtěchovský, 28 June 2016

Simon A. Levin: The Evolution of Ecology

By samotař, 21 June 2016

Jan Hloušek: Uranové město

By samotař, 31 May 2016

Manifest The Dark Mountain Project

By Samotar, 3 May 2016

Pokus o popis jednoho zápasu

By samotar, 29 April 2016

Nothing worse or better can happen

By Ewa Jacobsson, 5 April 2016

Jared Diamond - Easter's End

By , 21 February 2016

W. H. Auden: Journey to Iceland

By , 9 February 2016

Jussi Parikka: The Earth

By Slawomír Uher, 8 February 2016

Co číhá za humny? neboli revoluce přítomnosti

By Miloš Vojtěchovský, 31 January 2016

Red Sky: The Eschatology of Trans

By Miloš Vojtěchovský, 19 January 2016

Towards an Anti-atlas of Borders

By , 20 December 2015

Pavel Mrkus - KINESIS, instalace Nejsvětější Salvátor

By Miloš Vojtěchovský, 6 December 2015

Tváře/Faces bez hranic/Sans Frontiers

By Miloš Vojtěchovský, 29 November 2015

Na Zemi vzhůru nohama

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Upside-down on Earth

By Alena Kotzmannová, 17 October 2015

Images from Finnmark (Living Through the Landscape)

By Nicholas Norton, 12 October 2015

Czech Radio on Frontiers of Solitude

By Samotar, 10 October 2015

Langewiese and Newt or walking to Dlouhá louka

By Michal Kindernay, 7 October 2015

Notice in the Norwegian newspaper „Altaposten“

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Interview with Ivar Smedstad

By Nicholas Norton, 5 October 2015

Iceland Expedition, Part 2

By Julia Martin, 4 October 2015

Closing at the Osek Monastery

By Michal Kindernay, 3 October 2015

Iceland Expedition, Part 1

By Julia Martin, 3 October 2015

Finnmarka a kopce / The Hills of Finnmark

By Vladimír Merta, 2 October 2015

Workshop with Radek Mikuláš/Dílna s Radkem Mikulášem

By Samotářka Dagmar, 26 September 2015

Já, Doly, Dolly a zemský ráj

By Samotar, 23 September 2015

Up to the Ore Mountains

By Michal, Dagmar a Helena Samotáři , 22 September 2015

Václav Cílek and the Sacred Landscape

By Samotář Michal, 22 September 2015

Picnic at the Ledvice waste pond

By Samotar, 19 September 2015

Above Jezeří Castle

By Samotar, 19 September 2015

Cancerous Land, part 3

By Tamás Sajó, 18 September 2015

Ledvice coal preparation plant

By Dominik Žižka, 18 September 2015

pod hladinou

By Dominik Žižka, 18 September 2015

Cancerous Land, part 2

By Tamás Sajó, 17 September 2015

Cancerous Land, part 1

By Tamás Sajó, 16 September 2015

Offroad trip

By Dominik Žižka, 16 September 2015

Ekologické limity a nutnost jejich prolomení

By Miloš Vojtěchovský, 16 September 2015

Lignite Clouds Sound Workshop: Days I and II

By Samotar, 15 September 2015

Walk from Mariánské Radčice

By Michal Kindernay, 12 September 2015

Mariánské Radčice and Libkovice

By Samotar, 11 September 2015

Most - Lake, Fish, algae bloom

By Samotar, 8 September 2015

Monday: Bílina open pit excursion

By Samotar, 7 September 2015

Duchcov II. - past and tomorrow

By Samotar, 6 September 2015

Duchcov II.

By Samotar, 6 September 2015

Arrival at Duchcov I.

By Samotar, 6 September 2015

Czech Republic

pod hladinou

Posted by
Dominik Žižka

Třískolupy pod hladinou odkalovacího jezera

Lokalita lomu Třískolupy ležela na katastrálním území obce Třískolupy, okres Louny a menší část na katastrálním území obce Polerady v okrese Most. Obec Třískolupy byla kvůli těžbě zlikvidována.

Třískolupy (německy Schiessglock) jsou katastrální území a zaniklá vesnice v okrese Louny. V roce 1910 zde ve 32 domech žilo 194 obyvatel. Vesnice byla vysídlena a zbourána kolem roku 1970 při výstavbě Elektrárny Počerady. Území dnes spadá pod obec Výškov.

Otvírka separátní pánve tohoto lomu byla podmíněna potřebou energetického uhlí pro zásobování elektrárny Počerady I až do doby jejího definitivního zásobování uhlím z lomu Vršany. Těžební činnost lomu Třískolupy byla ukončena k 31.12.1982. Tvarování výsypkových etáží bylo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, aby byla na východním okraji vytvořena hráz budoucí popelové skládky. Vyuhlený lom byl využit jako odkaliště popílku pro elektrárnu Počerady.

Z původně hydraulického odpopílkování a odstruskování se od roku 1997 začalo postupně přecházet na suchý odběr popílku a jeho následné zpracování na stabilizát. Stabilizátu se v elektrárně využívá pro tvarové úpravy a nepropustné překrytí bývalého uhelného lomu Třískolupy. Dále jej lze využívat pro asanaci, rekultivaci a tvarové úpravy reliéfu krajiny a jako materiálu k vytváření náspů silnic a podkladového materiálu pro stavbu vozovek.

Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, např. pěstováním chmele. V roce 1719 bylo severně od Polerad objeveno hnědé uhlí. Těžba se rozšířila po roce 1770. V průběhu 19. století se v okolí Polerad nacházelo zhruba osm menších dolů. Nejvýznamnějším byla šachta Moravia, která byla v roce 1942 připojena k šachtě Mariana ve Skyřicích. Jihozápadně od Polerad stála rovněž cihelna.

Obyvatelstvo se tradičně živilo zemědělstvím. Rozvoj těžby uhlí přinesl i práci v dolech, neboť na katastru obce byl v roce 1901 zahájen provoz na šachtě Prokop V roce 1907 byla v obci otevřena škola pro děti ze Skyřic a sousedních Velebudic. Za druhé světové války zde byl roku 1941 zřízen zajatecký tábor pro dělníky na dolech. V roce 1960 byly ke Skyřicím připojeny sousední Velebudice jako osada.Obec Skyřice byla zbořena kvůli výstavbě průmyslového areálu Velebudice v 1. polovině 70. let 20. století. Katastr obce byl od 1. 1. 1976 připojen k Mostu.

Elektrárna Počerady patří mezi nejvyužívanější uhelné elektrárny v České republice. Svým instalovaným výkonem a poměrně vysokým vytěžováním ovlivňuje významným způsobem ekonomiku a životní prostředí celého regionu severozápadních Čech. Dodávku tepla zajišťuje elektrárna pouze pro svůj provoz. Realizované technické a ekologické programy elektrárně zajišťují spolehlivý, ekonomický a k životnímu prostředí šetrný provoz, plně srovnatelný s obdobnými provozy ve vyspělých státech Evropy.

Power Plant Pocerady is situated in the north-west part of the Czech Republic, nearly in the middle among the towns of Louny, Zatec, and Most.
The initial installed power output of the plant was 6 x 200 MW. The power plant construction itself was organized in two stages. The first stage included construction of PP Pocerady I (Units no. 1 to 4). Units no. 1 and 2 were introduced into operation in 1970, Units no. 3 and 4 commenced their operation in the year 1971. Within the second stage, PP Pocerady II was constructed (Units no. 5 and 6). Those units were put into operation in 1977.
Under the framework of coal power plant operation attenuation program, as of 1 January 1994, production unit no. 1 was decommissioned . In the period of 1990 to 2000, the remaining units were subjected to an extensive modernization & environmental program, providing for an achievement of better technology parameters and an ample reserve for ensuring compliance with strict requirements, as stipulated in the new environmental legislation.

The environmental program implementation enabled the power plant management to change fundamentally their business philosophy. The initial business philosophy was based on production of electrical power as a single product. Consequently, large amounts of undesirable emissions and waste came into existence, in parallel with the production.

The new business philosophy focuses on a creation of such a state of technology processes within the power plant, that would enable, apart from electrical power production (being the staple product of the power plant), additionally, production of a whole range of building materials from what used to be waste products. This particular state of affairs has been achieved, together with a significant reduction in the total volume of emissions and waste produced. From the commercial viewpoint, the building materials produced perform quite well on the market. This particular business philosophy includes, in addition, an objective aiming to achieve such a state of circulation of all materials within the production facility, when the power plant may be operated with waste free technology, to the maximum extent.

In October 1994, the first two desulphurized 200 MW Units in the Czech Republic were introduced into operation of PP Pocerady (Units no. 5 and no. 6). The desulphurization equipment with the units is designed on the wet limestone washing principle. In autumn 1996, the three other desulphurized units were put into operation (Unit no. 2, no. 3, and no. 4).

In the power plant near vicinity, consequent to the desulphurization equipment construction, a German-Czech joint venture was set up (KNAUF - Pocerady, s.r.o.), producing gypsum plaster boards from power plant gypsum, the desulphurization process waste. This joint venture has been in full operation since February 1995. A surplus of the power plant gypsum produced, then, is preformed into briquettes and supplied to cement works as a substitute for natural gypsum.

Since 1997, the trends are gradually transformed from the initial hydraulic ash and slag removal processes to dry fly-ash removal and its consequent processing into a stabilized mixture. Within the power plant, the stabilized mixture is used for shaping and impermeable coverage of the former Triskolupy Coal Mine. Then, it can be used in country recultivation and landscaping, as well as material for road earth fills and road construction background layers.

PP Pocerady belongs to the most utilized coal power plants within the Czech Republic. With its power output installed and relatively intensive utilization, it reflects significant levels of influence in both economy and environment of the entire North & West Bohemia region. The power plant only supplies heat power for its internal operation. Both technology and environmental programs implemented ensure reliable, economic, and environmentally conscious operation of the power plant, fully comparable with similar operations in other countries of Europe.

The basic technology concept of all the production units is identical. Since the end of 2001, all the production units are controlled from a single technology control room (STD). From STD, in addition, joint operations of desulphurization and water chemical treatment are controlled. The central control room, then, ensures the electrical power consumption needs and is in charge, in coordination with the national dispatching service, of the dispatching functionality.

The initial I & C system incorporated in the units was replaced, within the process of modernization, by GE Fanuc microprocessor control system. The control process itself is ensured through computer control keyboards from STD control rooms. Desulphurization, coaling, and water management operations are controlled by a Finnish METSO company system.

The power plant burns power brown coal, transported on railways from Most coal basin surface mines, mostly from the Vrsany location. The water is supplied to the power plant from Ohre river. A water inflow structure is constructed at Brezno village, near to the town of Louny.

PG 640 boilers supplied by Vitkovice Company are erected as semi-outdoor structures. The boilers are of once-through design, with steam overheating, double-pass, granulating, and forced-draft.

Turbines, with nominal power output of 200 MW, were manufactured in Skoda Pilsen Company. These are of three-stage, active, condensing design with steam overheating between the high and medium pressure stages, and eight unregulated steam off-takes for turbine condensate and utility water heating.

A. C. generators with the power output of 200 MW (235 MVA, 15 kV) are of three-stage design with direct cooling of stator winding by the condensate. Rotors are cooled by hydrogen

from ČEZ web